Tiskové konference

10. 1. 2011 12:18

Tiskový brífink předsedy vlády ČR Petra Nečase ke změnám v čele ministerstva životního prostředí, 10. ledna 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu předsedy vlády Petra Nečase ke změnám v čele ministerstva životního prostředí. Vítám zde také poslance za ODS a starostu Prahy 6 Tomáše Chalupu a o úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že jste přišli na tento krátký tiskový briefing, na kterém bych, jak jsem slíbil, rád představil kandidáta na pozici ministra životního prostředí. Já jsem v pondělí oznámil, že chci toto jméno oznámit v horizontu dní, takže i to je důvod, proč tak dnes činím. Já bych chtěl zdůraznit, že problematice životního prostředí tato vláda věnuje velkou pozornost, protože se primárně jedná především o kvalitu života lidí, kteří žijí v této zemi a my chceme pokračovat v tom neideologickém a nedogmatickém přístupu k této problematice. Součástí toho je, že vláda věnuje velkou pozornost především těm regionům, které jsou nejvíce postiženy z hlediska životního prostředí, to znamená kraje severních Čech a Moravy. Tady bych chtěl připomenout zvláštní výzvu v rámci operačního programu životního prostředí pro Moravskoslezský kraj, na které jsou vyčleněny 4 miliardy korun, a také celý systém Dobrovolných dohod, který se chystá dohromady s osmi největšími znečišťovateli prostředí v rámci Moravskoslezského kraje. A potom podobný model chceme aplikovat i v dalších regionech, které jsou postiženy znečišťováním životního prostředí. Také bych chtěl velmi připomenout, že ten nedogmatický, neideologický přístup se bude aplikovat i tam, kde jakýmsi způsobem vznikl konflikt ideologického charakteru, ne příliš věcného charakteru, a to, musím říci, je například kauza NP Šumava. Tady bych chtěl říci, že bude snaha o trpělivý dialog a nalezení věcných řešení, které by měly vyústit až do podoby nového zákona o NP Šumava. Stejně tak v té věci životního prostředí a ochrany ovzduší bych chtěl připomenout, že tady ve třetím čtení je novela zákona o ochraně ovzduší a že současně byl předložen nový zákon o ochraně ovzduší. To znamená, chceme jít cestou skutečně spíše praktických kroků, praktických řešení, které reálně vedou ke zlepšení stavu životního prostředí, nikoliv cestou nějakého dogmatického přístupu. Tím, že říkám, že chceme mít nedogmatický přístup, tak chci také říci, že to znamená neodmítat a priori i názory, které jsou jiného charakteru, než jsou spojovány s názory, které například reprezentuje politická strana, v jejímž čele stojím. Tedy trpělivě naslouchat i odlišným názorům je součástí právě tohoto nedogmatického přístupu. Já jsem se po zralé úvaze rozhodl navrhnout panu prezidentovi na pozici ministra životního prostředí poslance parlamentu a starostu městské části Praha 6, pana Mgr. Tomáše Chalupu. Proto, že především očekávám od něho pokračování tohoto neideologického, nedogmatického přístupu, navíc je to velmi zkušený a přitom talentovaný politik té mladší generace ODS, velmi pracovitý se širším mezinárodním rozhledem. Jednoznačně se ukazuje, na základě vývoje posledních několika let, že problematika životního prostředí zcela logicky přesahující věcně hranice ovzduší, vody a podobně, nerespektující státní hranice, vyžaduje i širší evropský rozhled a pokud se i podíváte na legislativu, tak její zdrcující většina přichází v podobě konkrétních vnitrostátních aplikací evropských právních norem. A právě proto je tu velice dobré mít politika s širším mezinárodním rozhledem a se schopností se pochybovat v tomto prostředí a to je další velké plus, které má pan Mgr. Tomáš Chalupa, a je to další z důvodů, proč jsem se rozhodl navrhnout ho na pozici ministra životního prostředí.

Tomáš Chalupa, poslanec parlamentu ČR: Dobrý den, nabídku stát se členem reformní vlády jsem od pana premiéra Nečase obdržel den před Vánoci. Musím říci, že po poradě zejména s rodinou a s některými svými kolegy v ODS jsem panu premiérovi sdělil hned po Vánocích, že jsem připraven tuto nabídku přijmout. Chápu ji, jako projev důvěry předsedy ODS Petra Nečase, a to nejenom v mou osobu. Chápu ji, jako ocenění dosavadního vývoje mého týmu a spolupracovníků za posledních 12 let. Věřím, že jsem tam odvedl kus dobré práce a chtěl bych využít příležitosti a všem poděkovat za podporu a to nejenom členům mého týmu, ale i všem občanům v Praze 6. Pozici ministra životního prostředí chápu jako výzvu, která není jednoduchá, pokud budu i panem prezidentem jmenován do této funkce. Přijdu do situace po prosincové kauze, se kterou nemám nic společného, což vnímám jako výhodu. Nejsem aktérem žádné z událostí ani sporů a to nejen těch z posledních týdnů. Uvědomuji si, že pověst ministerstva je právě touto kauzou poněkud otřesena a velmi dobře vím, že z dlouhodobého hlediska se nejedná o resort, který by vykazoval příliš dlouhou stabilitu stran ministerské pozice. Není náhodou, že průměrná životnost ministra životního prostředí je v posledních letech pouze 118 dní. Přesto všechno, jak jsem zmínil, po poradě s rodinou, kolegy v ODS, jsem se rozhodl tuto nabídku přijmout. Svou roli vnímám jednak v pozici, pokud budu jmenován panem prezidentem, jako členství zástupce ODS v reformní vládě. Jsem hluboce přesvědčen o nutnosti těchto změn a chtěl bych, aby ministerstvo životního prostředí zůstalo stranou, aby se podílelo na reformách tohoto státu ve snaze vytvořit stát levnější, efektivnější, průhlednější a pro občany jednodušší. Mým cílem, jak zmínil pan premiér, je vést agendu racionálně, úsporně, průhledně a slušně. V dialogu, ve spolupráci se všemi, kteří o to stojí. Na druhou stranu, bez dogmatizmu a zaslepené ideologie. Konkrétní odpovědi a vizi resortu i ty známé první kroky, které bych udělal, pokud budu jmenován panem prezidentem, bych chtěl udělat po svém jmenování a základním seznámení se s úřadem. Mám představu, ale považuji za korektní tuto představu nejen sdělit ostatním kolegům, ale i kolegům na ministerstvu. Považuji to za korektní a v tomto smyslu děkuji za vaše pochopení. Na závěr bych rád doplnil, že v souvislosti se jmenováním ministrem rezignuji na funkci starosty Prahy 6, proto jsem také již před koncem roku požádal pana premiéra o určitý čas, abych mohl funkci starosty, po 12-ti letech působení na radnici, předat. Nepovažuji za možné ani rozumné, aby došlo k souběhu výkonu funkce starosty stotisícové čtvrti Praha 6 a člena vlády. Dále považuj i za správné, abych vám sdělil a předešel případným dotazům, že již po komunálních volbách jsem rezignoval, oznámil rezignaci na členství ve všech obchodních společnostech, ve kterých jsem zastupoval Hlavní město Prahu po dobu svého mandátu zastupitele Prahy v minulém období. Děkuji vám za to, že mi dáte prostor vyjádřit se k těm základním otázkám v průběhu času, jak jsem zmínil.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro tři vaše otázky.

Televize Prima: Jak rychlý předpokládáte ten sled událostí, předpokládáte, že by pan Chalupa mohl být na vládě už ve středu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já myslím, že to tu naznačil pan poslanec Chalupa, že my jsme se shodli v tom, že považujeme za vyloučené mít tam souběh pozice starosty MČ Prahy 6 a člena vlády. Na druhou stranu, Praha 6, jak bylo řečeno, je více než stotisícové město, obec, to není možné po tolika letech odtamtud, s prominutím, odlétnout jako z holubníku, to vyžaduje několik dní. Předpokládám, že po dohodě s panem prezidentem bude pan Tomáš Chalupa jmenován na začátku příštího týdne.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Lenka Pastorčáková, televize Nova.

TV Nova: Děkuji, já se chci zeptat, jestli bude pan ministr ve funkci až do konce funkčního období vlády? Protože někteří členové koalice se nechali slyšet, že by pan Drobil měl mít otevřená vrátka, kdyby se mu podařilo očistit své jméno? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Před touto vládou je obrovské množství úkolů, musí prosadit reformy, které jsou nesmírně klíčové a z tohoto pohledu každý člen vlády musí být plnohodnotným členem vlády a představa, že někdo je jmenován pouze jako přechodný ministr a navíc ta přechodnost není definována, není definována konkrétní dobou, by byla kontraproduktivní vůči této plnohodnotnosti tohoto ministerského mandátu. Čili, já si nedokážu představit ministra na půl úvazku nebo ministra na dobu určitou, jedná se o to, že to musí být člen vlády, který od první sekundy je schopný plnohodnotně pracovat.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední otázka, iDnes.

iDnes: Já bych se rád zeptal pana premiéra a pana poslance, jestli se podle vašeho názoru má vrátit do funkce SFŽP pan Michálek?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já na to řeknu pouze to, že jmenování všech vyšších úředníků resortu ministerstva životního prostředí je plně v kompetenci ministra životního prostředí a já jeho rozhodnutí budu respektovat.

Tomáš Chalupa, poslanec parlamentu ČR: Jestli k tomu mohu v tuto chvíli uvést několik bodů, tak mi dovolte říci, za prvé, neznám a pokud vím, nikdy jsem se nesetkal ani s panem Michálkem, ani s panem Knetigem, o čemž, jak jsem byl informován, byl tou osobou, který pana Michálka na fond, do jeho vedení, přivedl a doporučil. Nejsem z těch, kteří si vytvářejí názor na aktéry veřejného dění podle toho, co se o nich píše či tvrdí, ať už v médiích či zprostředkovaně. Necítím se vázán žádným minulým závazkem či postojem. Věřím, že díky tomu mohu k problému přistupovat s chladnou hlavou. Za čtvrté, za prvořadé v tuto chvíli považuji provést ve SFŽP, ale nejen tam, důkladný nejen procesní a personální, ale také forenzní audit. Je potřeba znát, jaká je situace na fondu, co se tam dělo. Je potřeba znát přítomnost, ale také minulost a to dobrou i špatnou. Teprve na základě toho, budu-li jmenován ministrem, přistoupím k personálnímu rozhodnutí, přičemž toto personální rozhodnutí učiním na základě standardního a transparentního výběrového řízení. Stejným způsobem jako bych postupoval v případě jmenování šéfů ostatních velmi důležitých organizací pod ministerstvem. Jako je NP Šumava nebo ČHMÚ.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za váš čas. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink předsedy vlády ČR Petra Nečase ke změnám v čele ministerstva životního prostředí, 10. ledna 2011

Související zprávy