Tiskové konference

23. 5. 2012 19:09

Tiskový brífink předsedy vlády Petra Nečase před zasedáním Evropské rady v Bruselu, 23. května 2012

Dotaz: Máte nějaký plán B pro případ, že by Řecko z eurozóny odešlo?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčený, že je to reálná varianta odchod Řecka z eurozóny. A dokonce za určitých okolností bude, podle mého názoru osobního, to chci zdůraznit, jedinou možností.

Dotaz: Proč zdůrazňujete vy i ministr financí, že je to váš osobní názor? Česká vláda k tomu nemá nějaký jakoby jednotný postoj?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My nejsme členskou zemí eurozóny, neúčastníme se jednání Eurogroup a podobně, takže to není věcí, kterou by česká vláda měla řešit, zda Řecko má zůstat nebo nemá zůstat. To je věcí eurozóny.

Dotaz: Budete tento osobní názor i dnes večer prezentovat na večeři?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem ho prezentoval několikrát. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby Řecko plnilo úsporný program a zůstalo v eurozóně, protože bychom neměli mít žádné iluze, že to samozřejmě otřes bude, že nelze vyloučit zastavení finančních toků ve smyslu zamrznutí mezibankovního trhu, snížení půjček do podnikatelské sféry a podobně. Čili ono to bez následků a nákladů nebude.

Dotaz: Eurozóna se dohodla na tom, že by každá země měla připravit nějaký krizový plán v případě, že Řecko z eurozóny vystoupí. Samozřejmě, že Česko v ní není, ale i Česka se může taková situace dotknout.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě že ano. Já jsem i před chvílí řekl, že představa, že by se případný odchod Řecka z eurozóny nás nedotknul, je naivní a nepravdivá. Takže my bychom samozřejmě určité konkrétní kroky ve spolupráci s Českou národní bankou museli připravit a v podstatě jsou připravené.

Dotaz: Jaké to jsou?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To opravdu v tuto chvíli nebudeme říkat.

Dotaz: Pane premiére, tento summit je také o pro-růstových opatřeních. Myslíte, že je třeba dělat nějaká zvláštní aktivní opatření nebo by stačilo využívat toho dobrodiní, které Evropská unie poskytuje, jako je třeba volný trh?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V žádném případě si nedovedu představit, že bychom šli cestou uvolnění fiskální disciplíny a fiskální stimulace růstu za cenu navýšení veřejných dluhů. To považuji za nesmírně krátkozrakou a pro nás vyloučenou cestu. Na druhé straně je tady obrovský potenciál, například dokončení vnitřního trhu představuje podle našeho názoru obrovský potenciál ekonomického růstu.

Dotaz: Francois Holland přijel s tím, že na večeři vznese už staronové téma eurobondů. Co si o nich myslíte?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že primárně opět rozhodnutí bude na členských zemích eurozóny, ale my se stavíme vůči tomuto námětu velmi skepticky. Podle našeho názoru by jenom zvýšil morální hazard některých členských zemí, protože by dostávaly vlastně své dluhopisy za příznivější cenu, než mají teď a je otázkou, zda by to nevedlo k rozvolnění fiskální disciplíny.

Dotaz: Španělsko teď na tom není příliš dobře. Tamní ekonomika je v recesi a mají rekordní nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Na druhou stranu by měli splnit unií dané cíle, co se týče snížení deficitu rozpočtu. Zatím z unie zaznívalo, že by měli dostát svým závazkům, které i oni schválili. Nicméně teďka se ozývají hlasy po tom, aby se to nějakým způsobem zmírnilo. Myslíte si, že takové zmírnění v případě Španělska, ale i některých dalších zemí je na místě a že by bylo správné vzhledem k těm úsporným opatřením, které Evropa v poslední době přijímala?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčen, že ten nebo onen drobný posun tady může být. Protože i vzhledem k tomu, že například podíl deficitu na hrubém domácím produktu je dán nejenom samotnou výší deficitu, ale i danou nominální výší hrubého domácího produktu, která se může pohybovat mírně nahoru, hodně nahoru, mírně dolů. Tak by se z těch čísel, a především z těch čísel za desetinnou čárkou, nemělo dělat tabu. Na druhé straně tam musí být jednoznačný tah na branku, jednoznačné nezpochybnitelné fiskální úsilí, nikoliv pohyby deficitu směrem dolů o pár desetinek procenta, to by vedlo k velké nedůvěře na finančních trzích.

Děkujeme

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink předsedy vlády Petra Nečase před zasedáním Evropské rady v Bruselu, 23. května 2012

Související zprávy