Tiskové zprávy

22. 11. 2007 15:32

22. 11. Závěrečné prohlášení státních tajemníků a náměstků ministrů vnitra Visegrádských států se zodpovědností za veřejnou správu

Pracovní setkání náměstků ministrů a státních tajemníků pro veřejnou správu zemí Visegrádu se konalo v Praze 21. – 22.listopadu 2007.

Náměstci ministrů a státní tajemníci vyjádřili své přesvědčení, že v rámci Evropské unie všechny státy Visegrádské skupiny stále řeší podobné problémy dalšího rozvoje veřejné správy.

Náměstci ministrů a státní tajemníci oceňují příležitost k výměně svých zkušeností týkajících se reformních procesů ve veřejné správě a možnost nalézání efektivnějších řešení pro specifické podmínky každého účastnického státu.

Náměstci ministrů a státní tajemníci jsou přesvědčeni, že je užitečné vyměňovat si základní dokumenty o přístupu k modernizaci veřejné správy v jejich zemích.

Náměstci ministrů a státní tajemníci potvrzují, že spolupráce mezi státy V4 je užitečnou základnou pro vývoj společných postojů a pro úspěšné prosazování společných zájmů v rámci Evropské unie i dalších mezinárodních organizací.

Náměstci ministrů a státní tajemníci shledali užitečnou výměnu informací o úspěšných projektech modernizace veřejné správy financovaných ze strukturálních fondů.

Příští pracovní setkání náměstků ministrů a státních tajemníků se uskuteční v rámci polského předsednictví V4 v listopadu 2008 ve Varšavě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie