Tiskové zprávy

13. 5. 2010 16:26

Dohody o pracovní činnosti na Úřadu vlády

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vzhledem k mediální pozornosti, kterou vyvolala informace o angažmá syna ministerského předsedy v Sekci pro lidská práva, sděluje Tiskový odbor Úřadu vlády ČR, že Jan Fischer ml. je zaměstnán na tzv. poloviční úvazek. Pracuje na dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na maximálně 20 hodin týdně.

Ve stejném režimu Úřad vlády ČR zaměstnává celkem 166 lidí, jejichž průměrná hodinová odměna činí 205 korun.

Nejvíc z nich působí v oblasti evropských záležitostí (39 pracovníků), kteří se starají zejména o chod regionálních Eurocenter. Další osoby v tomto pracovněprávním režimu pracují například v oblasti romských záležitostí nebo na projektech z Evropského sociálního fondu či přípravě podkladů a analytických dokumentů Rady pro vědu, výzkum a inovace. Úřad vlády touto formou zaměstnává např. i některé pracovníky zajišťující servisní služby.

Další formou je dohoda o provedení práce limitovaná 150 odpracovanými hodinami za rok. Takovou dohodu má s Úřadem vlády k dnešnímu dni uzavřenu celkem 165 lidí. Drtivá většina z nich jsou přitom externí odborníci, kteří pracují pro Legislativní radu vlády a jejich průměrná hodinová odměna činí 300 korun.

K zaměstnávání těmito formami externích dohod se přistupuje při zajišťování některých expertních nebo servisních potřeb, které není nutné obsazovat tzv. tabulkově na plný úvazek.

Roman Prorok

mluvčí vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie