Tiskové zprávy

12. 4. 2016 19:20

Informace o výsledku prošetřování oznámení o podezření na protiprávní jednání v Ministerstvu financí

Vládní prošetřovatel Jan Kněžínek dokončil prošetřování oznámení, jehož obsahem bylo podezření na protiprávní jednání některých osob z Ministerstva financí, včetně 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše. Předmětem oznámení bylo podezření na údajné protiprávní zjišťování informací týkajících se šetření dotace na Čapí hnízdo u Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Vládní prošetřovatel dospěl k závěru, že protiprávního jednání, jež bylo předmětem oznámení, se 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš nedopustil. Z uvedeného důvodu bylo oznámení proti Ing. Andreji Babišovi odloženo, aniž by byl dán důvod k postoupení věci jinému orgánu.

Z pohledu vládního prošetřovatele je tím věc uzavřena. Tento závěr vládního prošetřovatele nemá žádný vliv na vyšetřování poskytnutí dotace na „Čapí hnízdo“, probíhající v působnosti jiných orgánů (OLAF, Policie ČR).

Bližší informace ohledně obsahu oznámení a jeho prošetřování nebudou zveřejněny s ohledem na povinnost mlčenlivosti podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Postavení vládního prošetřovatele se odvíjí od nařízení vlády č. 145/2015 Sb., kterým byla tato funkce v Úřadu vlády ČR zřízena v návaznosti na zákon o státní službě. Vládní prošetřovatel přijímá oznámení státních zaměstnanců a prošetřuje v nich obsažená podezření, (toliko) týkají-li se člena vlády, náměstka ministra vnitra pro státní službu, vedoucího ústředního správního úřadu nebo prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního správního úřadu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie