Tiskové zprávy

28. 1. 2013 12:13

Kondolenční dopis předsedy vlády ČR Petra Nečase Janě Kulhánkové

Oldřich Kulhánek

Vážená paní Kulhánková,

s nejhlubším zármutkem jsem přijal zprávu o tom, že nás navždy opustil pan Oldřich Kulhánek.

Jeho odchodem ztrácíme jednoho z nejnadanějších českých výtvarníků. Svým návrhem bankovek a poštovních známek pan Kulhánek výrazně přispěl k vytváření moderní identity českého národa. Také v řadě zahraničních zemí bylo jeho dílo obdivováno a zasloužilo se o šíření dobrého jména české umělecké tvorby.

Především však pan Kulhánek svojí pevnou vírou v zásady svobody, humanity a demokracie a odhodláním je bránit i proti komunistické zvůli prokázal mimořádnou osobní statečnost a mravní sílu, která věřím bude zdrojem inspirace i pro další generace.

Dovolte mi, abych Vám i Vaší rodině vyjádřil svou upřímnou a hlubokou soustrast nad ztrátou blízkého člověka.

S úctou

Petr Nečas, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie