Tiskové zprávy

4. 3. 2014 16:57

Předseda vlády se připojil k prohlášení premiérů Visegrádské skupiny k situaci na Ukrajině

Premiér Bohuslav Sobotka se v úterý 4. března 2014 připojil k prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, které reaguje na aktuální situaci na Ukrajině.

Prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny

Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny jsou hluboce znepokojeni nedávným narušením teritoriální integrity Ukrajiny a skutečností, že ruský parlament schválil vojenskou operaci na území Ukrajiny navzdory přání ukrajinské vlády. Tato skutečnost představuje vážnou eskalaci situace. Odsuzujeme všechny akce, jež ohrožují suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny a vyzýváme k okamžitému snížení napětí prostřednictvím dialogu při plném respektování ukrajinského a mezinárodního práva a v souladu s ustanoveními Budapešťského memoranda z roku 1994.

Země Visegrádské skupiny se domnívají, že probíhající vojenské akce Ruska jsou nejen v rozporu s mezinárodním právem, ale vytvořily v Evropě novou nebezpečnou situaci. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko jsou šokovány vojenskou intervencí, ke které dochází v Evropě v 21. století a jež se podobá jejich vlastním zkušenostem z let 1956, 1968 a 1981.

Předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny vyzývají Rusko, aby respektovalo své mezinárodní závazky a právní normy, včetně Budapešťského memoranda. Vždy jsme uznávali historické vazby mezi Ruskem a Ukrajinou. Jejich specifický charakter s sebou nese i odpovídající respekt k legitimním právům menšinového ruského obyvatelstva. Nicméně jakékoliv související obavy musí být řešeny mírovou cestou prostřednictvím jednání s vládou Ukrajiny a pod záštitou relevantních mezinárodních organizací, zejména OBSE.

Země Visegrádské skupiny jsou solidární s lidem a vládou Ukrajiny a opětovně zdůrazňují svůj pevný závazek k celistvosti, suverenitě a teritoriální integritě Ukrajiny. Je důležitější než kdykoliv předtím zajistit, aby vláda v inkluzivním duchu podnikla kroky, které sjednotí zemi, a aby chránila práva všech občanů Ukrajiny včetně kulturních, národnostních a jazykových menšin.

Evropská unie a NATO by měly demonstrovat solidaritu s Ukrajinou, pomoci jí v této těžké chvíli a jednotně čelit tomuto nebezpečnému vývoji, který ohrožuje evropský mír a bezpečnost.

(jedná se o neoficiální překlad do českého jazyka)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie