Tiskové zprávy

5. 11. 2007 15:44

Premiér hovořil na mezinárodní konferenci o energetických perspektivách ČR

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se 5. listopadu 2007 zúčastnil mezinárodní konference "2nd Energy Forum". V rámci programu druhého ročníku prestižního setkání domácích a zahraničních expertů prezentoval důležitý projev zaměřený na energetické perspektivy České republiky.

Na úvod předseda vlády definoval základní otázky, které řeší Česká republika v oblasti energetiky: „Jsme schopni v blízké budoucnosti více diverzifikovat dodávky zemního plynu, abychom mohli v případě nouze, ať už strategické nebo cenové, nahradit ruský plyn plynem z jiného zdroje? Jaký bude pro Českou republiku dopad postupného snižování významu ropovodu Družba pro vývoz ropy z Ruské federace? Bude spotřeba elektrické energie v České republice i nadále růst?“

V další části projevu se zaměřil na zásadní změny, ke kterým v posledních letech v globálním měřítku dochází v sektoru nerostných surovin a energetiky. „Principem těchto změn je, že díky rozsáhlé modernizaci dřívějších rozvojových zemí se z řady států, které byly čistými exportéry, stávají buď země soběstačné nebo dokonce čistí dovozci, například Čína, Brazílie, Indie, Indonésie. To samozřejmě zvětšuje tlak při celosvětovém soutěžení o zdroje a přináší růst poptávky po celém spektru nerostných surovin,“ vysvětlil premiér Mirek Topolánek. Podle jeho slov mají tyto změny výrazný vliv na světovou politiku a enormní růst cen naprosté většiny surovin a zdrojů.

„V souvislosti s tímto vývojem došlo k reakci v rámci globální diskuse, která se projevila v renesanci jaderné energetiky. To samozřejmě je řešení, které přináší nižší závislost na vnějších zdrojích a snížení nákladů na jiný typ snižování CO2,“ pokračoval předseda vlády a poukázal na absenci garantované energetické politiky EU, kdy členské země zatím jednají samostatně.

„Hlad po energiích a tlak na jejich cenu odstartoval nejen v Evropě diskuse o postojích k jádru a jejich změny. Tato diskuse je naprosto nezbytná, abychom se v budoucnosti vypořádali s nedostatkem elektrické energie pro celou Evropu.“

V další části projevu premiér představil hlavní motivy tvorby nové energetické koncepce ČR. Patří mezi ně snížení energetické náročnosti ČR, uspokojení rozvoje společnosti energiemi, motivace k investicím do špičkových inovací a snížení rizika zásobování energiemi.

Vypracováním celé koncepce je pověřena Nezávislá energetická komise. Vláda od ní očekává především zhodnocení současného stavu zásobování ČR a EU energiemi, odhad trendů dalšího vývoje, definování klíčových implikací pro tvorbu nové energetické koncepce ČR, strategické alternativy nové energetické koncepce ČR a jejich kriteriální hodnocení a doporučení pro finální energetickou koncepci ČR s horizonty let 2020 a 2050.

Na závěr svého vystoupení předseda vlády připomněl, že celá řada rozhodnutí, která vláda musí v nejbližších pěti letech učinit, ovlivní další vývoj energetické situace České republiky na mnoho let dopředu.

Tiskový odbor úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie