Tiskové zprávy

22. 1. 2013 17:18

Premiér Petr Nečas: Odebrání licence ČEZ v Albánii regulačním úřadem vnímám velmi negativně

Odebrání licence největšímu českému investorovi v regionu, společnosti ČEZ, albánskými úřady vnímám jako velmi negativní signál pro tradičně velmi dobré a přátelské vztahy obou zemí.

Postup albánských úřadů vůči ČEZ je velkým zklamáním. Základním předpokladem každé země aspirující na členství v Evropské unii je schopnost zajistit fungování právního státu a zdravé investiční prostředí včetně ochrany zahraničních investic.

Byl jsem přesvědčen, že Albánie mezi tyto země patří. Česká republika proto nemůže ignorovat přístup k českému investorovi ani v kontextu albánských integračních aspirací. Pro členství v Evropské unii musí Albánie prokázat, že je právním státem, který dodržuje základní pravidla, na kterých funguje standardní tržní prostředí. I s ohledem na tradičně přátelské vztahy mezi Českou republikou a Albánií věřím, že albánská vláda bude mít zájem vytvořit podmínky pro uspokojivé vyřešení situace, dosažení dohody a zabrání tak další eskalaci problému.

Společnost ČEZ má moji plnou podporu při vymáhání škod, které jí byly postupem albánské strany způsobeny. Nicméně i vedení ČEZ by mělo vyhodnotit zkušenosti z této rizikové investice, vyvodit důsledky vůči autorům tohoto projektu a do budoucna se vyvarovat podobných investic.

Petr Nečas, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie