Tiskové zprávy

10. 6. 2011 13:04

Premiér Petr Nečas: Odstoupení od reforem nepřipadá v úvahu, o dílčích změnách s odbory jednáme a jednat chceme

Plně respektuji právo vyjádřit svůj protest formou stávky a hájit tak svá sociální či ekonomická práva.

Za nepřijatelné však považuji, pokud takovýto protest zablokuje chod státu a jeho ekonomiky a výrazně zasáhne do života všech občanů. Proto vláda nepodlehne nátlakovým akcím, které si berou občany České republiky jako živý štít či jako rukojmí.

Vláda s odbory dlouhodobě komunikuje a jedná, komunikovat a jednat také bude a je připravena tak činit i nadále. Odstoupení od reforem však nepřipadá v úvahu. Jsme připraveni ale skutečně jednat o změnách parametrů a dílčích prvků těchto reforem a koneckonců tak činíme celou dobu, čili není to nic překvapivého a nic nového.

Odbory nepřišly s racionálními argumenty k navrhovaným reformám, jen s jejich totální negací. Zdá se, že podle odborů by nejlepšími reformami nebyly vůbec žádné reformy. Negace nemůže být program, na kterém se dá postavit jakékoliv konstruktivní řešení.

Naše země reformy, které zajistí její dlouhodobou konkurenceschopnost, potřebuje více než před rokem a to obzvláště v situaci, kdy řada států Evropské unie čelí závažným ekonomickým problémům a dochází k mnohem radikálnějším změnám, než které připravuje česká vláda.

Bylo by nezodpovědné, pokud bychom připustili ztrátu konkurenceschopnosti České republiky tím, že bychom opustili reformu a v nějakém horizontu bychom se dostali do situace, ve které jsou některé evropské země, jako je Řecko, Irsko nebo Portugalsko.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie