Tiskové zprávy

19. 7. 2012 14:48

Premiér: Vláda plní postupně všechny body Šluknovského desatera

V reakci na plánované protestní shromáždění, které dnes svolali starostové měst a obcí Šluknovského výběžku, předseda vlády Petr Nečas říká: „Situace v tomto regionu není vládě v žádném případě lhostejná. Naopak kabinet činí řadu kroků na pomoc Šluknovsku, které před rokem sužovaly sociální nepokoje, a to nejen prostřednictvím zmocněnkyně vlády pro lidská práva a Agentury pro sociální začleňování, ale i opatřeními, která přijímají jednotlivé resorty.“

Koaliční vláda plní postupně všechny body Šluknovského desatera, které vydali starostové regionu 2. září 2011.

  1. Na Šluknovsku působí speciální pořádková jednotka čítající 50 příslušníků Policie ČR.
  2. Vláda schválila změnu zákona o rozpočtovém určení daní, podle níž budou dále zvýhodněna menší města.
  3. Vláda projedná studii Ministerstva financí ČR o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost, na jejímž základě přistoupí k jednání o návrhu změny zákona o provozování sázkových her.
  4. Návrh novely zákona o odpadech je v současnosti projednáván Legislativní radou vlády a zároveň jsou zpracovávány novely některých vyhlášek. Nicméně i ze současné právní úpravy vyplývá žádoucí regulace výkupu odpadu.
  5. Zavedení Centrálního registru přestupků je nyní ve fázi předložení návrhu zákona ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR.
  6. Policie postupuje důsledněji proti drogové kriminalitě, realizovala speciální akce.
  7. Od 1. listopadu 2011 je v platnosti novela Občanského zákoníku, jež v § 689 stanoví, že pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen přiměřený počet osob. Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu (s výjimkou osoby blízké).
  8. Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků.
  9. Rozdělování sociálních dávek musí být motivační a spravedlivé pro všechny občany ČR. Od 1. ledna 2012 došlo ke sjednocení místa výplaty nepojistných dávek na Úřad práce ČR. Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi je ještě více vázána na aktivitu klientů při hledání zaměstnání.
  10. Podle novely zákona o zaměstnanosti platné od 1. ledna 2012 může Úřad práce ČR již po dvouměsíční nezaměstnanosti doporučit uchazeči výkon veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně.

Vláda se bude také v nejbližší době zabývat vyhodnocením postupů orgánů veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku. Zpráva se věnuje konkrétním problémovým oblastem, které přímo či nepřímo vedly k loňským nepokojům, tedy zejména otázkám zaměstnanosti, sociální oblasti, bydlení, vzdělávání a bezpečnosti, podává přehled o provedených opatřeních jednotlivých ministerstev a vytyčuje doporučení pro další postup veřejné správy při situacích eskalace napětí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie