Tiskové zprávy

26. 8. 2010 15:56

Projekt ochrany mládeže před alkoholismem

Na ochranu nezletilých a mladistvých osob před alkoholismem je zaměřen projekt Sekce protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Policie ČR.

První část projektu - kontrola provozoven a zařízení se zaměřením na prodávání, podávání a požívání alkoholu osobami mladšími 18 let - již probíhá od 23. srpna do 1. září 2010 na území celé České republiky.

Konzumace alkoholu nezletilými a mladistvými je v ČR dlouhodobě celospolečenským problémem. Podle evropské studie ESPAD bylo 48% 16tiletých Čechů v posledním roce alespoň jednou opilých, zatímco evropský průměr činil 39%. Podle údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti požije alkohol pravidelně několikrát měsíčně 68% Čechů ve věku 15 až 24let.

„Ačkoliv je za tzv. „vstupní drogu“ k užívání tvrdých drog považována stále především marihuana, studie ukazují, že užívání alkoholu zejména před 15. rokem věku je pro vznik závislosti na nelegálních drogách téměř stejně rizikové,“ upozorňuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. To společně s výraznou tolerancí naší společnosti vůči konzumaci alkoholu (78% Čechů považuje občasnou konzumaci alkoholu za přijatelnou) a nedostatečnou primární prevencí v této oblasti na školách zvyšuje u mladých lidí riziko úrazů, otrav a implikuje další negativní dopady užívání alkoholu, jako jsou páchaná kriminalita a rizikové sexuální chování pod vlivem alkoholu, následné selhávání ve škole aj. Tato fakta jsou podle Jindřicha Vobořila důvodem k důležitým opatřením, která se musí stát součástí Národní protidrogové strategie ČR a Akčního plánu na nejbližší období 2010 – 2012.

Projekt je úvodní částí dlouhodobé spolupráce Sekce protidrogové politiky a Policie ČR, jehož cílem má být změna legislativy ve smyslu snížení dostupnosti alkoholu pro nezletilé a mladistvé.

Jindřich Vobořil, ředitel sekce protidrogové politiky

Kontaktní osoba:

Mgr. & Mgr. Helena RAMPACHOVÁ
E-mail: rampachova.helena@vlada.cz, GSM: 777 916 253
Office: Vladislavova 4, 110 00 Praha 1
Úřad vlády České republiky | Sekretariát RVKPP
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana | Czech Republic
http://rvkpp.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie