Tiskové zprávy

20. 1. 2015 17:54

Reakce Úřadu vlády ČR na článek serveru aktualne.cz

Úřad vlády ČR považuje za nutné reagovat na článek uveřejněný na serveru aktualne.cz dne 19. ledna 2015 s názvem „Trafiky pro kamarády ministrů neskončily, tvrdí aktivisté“, a zejména pak na některé informace, které se v článku objevily a které jsou nepřesné a zavádějící.

Není pravdou, že Vládní výbor pro personální nominace nezkoumá minulost a faktická rizika možného střetu zájmů jednotlivých nominantů. Vládní výbor však může pracovat pouze s informacemi z veřejně dostupných zdrojů. V rámci pohovoru s kandidátem se pak jeho minulost a možná rizika střetu zájmů detailně probírají.

Členové Vládního výboru pro personální nominace nejsou příslušníky žádné politické strany a nejsou nikým řízeni.

Pokud jde o některé konkrétní příklady uváděné v článku. Trestní stíhání Stanislava Eichlera nebylo veřejně dostupnou informací. Poté, co byla informace o trestním stíhání konkrétního nominanta publikována, se členové Výboru rozhodli na tuto situaci zareagovat a rozšířili text čestného prohlášení, který nominanti v rámci své žádosti podepisují, o informaci, že nominovaná osoba není trestně stíhaná.

Pokud jde o minulost a působení nominanta Tomáše Vrby ve společnosti LESS & FOREST s.r.o. a pohledávky ve vztahu k Lesům České republiky, s. p., žaloba byla podána poté, co se společnost dostala do úpadku a v době, kdy nominant ve společnosti již dávno nepůsobil. Nominant se tedy nemohl na podané žalobě nikterak podílet. Tato skutečnost byla při pohovoru s nominantem probírána.

Součástí návrhu personální nominace je čestné prohlášení nominanta, že se zastupováním státu nedostane do střetu veřejného zájmu se zájmy osobními a na tuto skutečnost je nominant při pohovoru vždy dotazován.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie