Tiskové zprávy

5. 9. 2007 16:47

Tisková zpráva k jednání vlády ČR ve Spáleném Poříčí

Vláda dnes na zámku ve Spáleném Poříčí projednala dva důležité dokumenty - Stav vyjednávání k možnému umístění radarové stanice systému protiraketové obrany ve vojenském újezdu Brdy a Problematiku Brdského regionu.

Jak řekl předseda vlády ČR Mirek Topolánek, vláda rozhodla o zřízení Komise pro rozvoj Brdska, která bude posuzovat možnosti rozvoje regionu sousedícího s jižní a jihozápadní částí vojenského újezdu Brdy. Vláda ukládá ministrům delegovat své zástupce do této Komise na úrovni náměstka.

Ministryni obrany Vlastě Parkanové a ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi ukládá posoudit možnost zpřístupnění dalších částí vojenského újezdu Brdy veřejnosti, zejména se jedná o oblast Padrťských rybníků.

Vláda doporučuje hejtmanům Středočeského a Plzeňského kraje, aby delegovali do Komise svého náměstka a starostům, aby nominovali také dva zástupce.

Předseda vlády mj. řekl: „Přišli jsme se starosty jednat o tom, aby měli základní garance a jistoty kvality života, aby měli jistoty, že umístění radaru nebude snižovat kvalitu života v oblasti zdravotní a životního prostředí a nabídnout jim spolupráci v regionu, který byl dlouhodobě finančně podhodnocen.“ Dále uvedl, že se vláda nevyhýbá dialogu i s odpůrci možného umístění radaru na území ČR. Zdůraznil, že diskuze je základem demokratické společnosti. Jednoznačně ujistil, že pokud by vznikla jakákoliv rizika na zdraví lidí a životní prostředí, radarová stanice na území ČR nebude umístěna.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie