Tiskové zprávy

29. 8. 2007 17:43

Tisková zpráva k některým schváleným bodům z dnešního jednání vlády

Vláda na dnešním jednání projednala několik důležitých bodů, k nimž uvádíme:

k bodu č. 9 - poslanecký návrh (Zdeňka Horníková a Oldřich Vojíř) novely zákona o vlastnictví bytů. Cílem předloženého návrhu je přimět bytová družstva, aby urychlila vydávání bytů do vlastnictví členů družstva a upravila finanční vypořádání pro členy družstva, jejichž členství v družstvu zaniklo, ale nestali se vlastníky bytu. Po projednání vláda přijala neutrální stanovisko. Jak řekl předseda vlády Mirek Topolánek: …“ novela, tak jak je navržená poslanci, není realizovatelná, my ji sice striktně nezamítáme, ale všechny výhrady, které mluví o retroaktivitě, které mluví o protiústavnosti, jsou natolik závažné, že by měly nastartovat diskusi o tom, jak tento problém skutečně řešit.“

k bodu 2 – Novela Zákoníku práce: novelou kabinet odstraní chyby vyskytující se v předešlém znění Zákoníku práce. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas zdůraznil, že „ … se liberalizuje zaměstnávání mladých lidí do 18 let, ať studentů, kteří pracují na brigádách nebo i lidí, kteří jsou ve stálém pracovním poměru a jsou mladší 18 let, kteří doposud, podle dnes platného Zákoníku práce, mohli pracovat pouze 30 hodin týdně. Na základě této schválené novely budou moci pracovat 40 hodin týdně“. Zpružní se konta pracovní doby, pružnější úpravy práce v noci a práce ve svátek (na základě smlouvy) a práce přesčas (na základě dohody).

k bodu 3 - Schválen návrh zákona, který nově vymezuje působnost vyšších soudních úředníků, vytváří tím předpoklady pro zkvalitnění a zrychlení práce soudců a státních zastupitelů. Jak řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil: …“chci zdůraznit, že se jedná o úplně nový právní předpis, ne o novelu platného právního předpisu, který je z r. 1994 a který máme již za nedokonalý a přežitý. Chci zdůraznit, že tento právní předpis je klíčovým právním předpisem reformy české justice. A to z toho důvodu, že po jeho případném schválení budeme moci přikročit k pozvolnému, evolučnímu snižování počtu soudců v ČR, což je klíčový trend a klíčová filozofie reformy justice v ČR…“. Dojde k výraznému rozšíření možností přenést rozhodovací působnost ze soudců a státních zástupců na vyšší úředníky. Vzniká institut vyšších úředníků při státních zastupitelstvích, kteří by měli ulehčit práci státním zástupcům.

k bodu 4 - Schválení změny trestního řádu umožní využít institut tzv. protikorupčního agenta. V žádném případě se nejedná o agenta-provokatéra, naopak lze jej nazvat agentem- dokumentaristou. Ministr vnitra Ivan Langer jako předkladatel návrhu připomněl, že: „ policejní agent podle tohoto návrhu bude oprávněn působit v korupčním prostředí, získávat poznatky o páchané trestné činnosti, získávat důkazy použitelné pro trestní řízení, nicméně svým jednáním nebude a není oprávněn zasahovat do práv jakýchkoliv dalších osob například tím, že by je provokoval nebo podněcoval k páchání této trestné činnosti“. Strategie vlády boji proti korupci je postavena na třech pilířích prevence, průhlednost, postih.

Další projednávané body z dnešního jednání vlády lze nalézt na webové stránce vlády ČR (www.vlada.cz) v odkazu Tiskové informace – Tiskové konference ve formě zvukového záznamu mp3.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie