Tiskové zprávy

28. 1. 2015 20:35

Úřad vlády zveřejňuje platy za rok 2007-2014

Úřad vlády ČR pokračuje ve své otevřenosti vůči veřejnosti a posilování transparentnosti a zveřejňuje platy vedoucích zaměstnanců a poradců za rok 2014.

Tabulky obsahují údaje o vedoucím Úřadu vlády, náměstcích místopředsedy vlády, ministra, vedoucího úřadu vlády a ředitelích sekcí Úřadu vlády. Dále jsou připojeny údaje o poradcích předsedy vlády, z nichž 6 je zaměstnáno v Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a další spolupracují jako externí poradci (u těch jsou uvedeny smluvní parametry, nikoli reálné čerpání, označeno *).

Tabulka platů a odměn za rok 2014 v Kč
pozice roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 097 400 362 000
náměstek 1 1 051 000 310 000
náměstek 2 959 700 310 000
náměstek 3 996 200 330 000
ředitel sekce 1 957 600 310 000
ředitel sekce 2 784 200 260 000
ředitel sekce 3 660 300  202 000

Tabulka platů a odměn poradců předsedy vlády za rok 2014 v Kč
poradce                   roční plat   roční odměna
poradce 1 75 000 * 0
poradce 2 240 000 * 0
poradce 3 108 000 * 0
poradce 4 75 000 * 0
poradce 5 108 000 * 0
poradce 6 429 020 118 000
poradce 7 75 000 * 0
poradce 8 386 180 109 000
poradce 9 216 000 * 0
poradce 10 433 800 121 500
poradce 11 204 000 * 0
poradce 12 240 000 * 0
poradce 13 108 000 * 0
poradce 14 180 000 * 0
poradce 15 741 560 144 500
poradce 16 180 000 * 0
poradce 17 162 000 * 0
poradce 18 207 960 79 700
poradce 19 120 000 * 0
poradce 20 162 000 * 0
poradce 21 144 000 * 0
poradce 22 75 000 * 0
poradce 23 108 000 * 0
poradce 24 75 000 * 0
poradce 25 651 860 185 000
poradce 26 240 000 * 0
poradce 27 240 000 * 0
poradce 28 240 000 * 0
poradce 29 180 000 * 0

Pro vaši informaci připojujeme platy za předchozí období

ROK 2013

Tabulka platů a odměn za rok 2013 v Kč
pozice roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 779 680 968 000
vedoucí Úřadu vlády 2 488 658 240 000
náměstek 1 1 060 698 755 000
náměstek 2 80 500 10 000
náměstek 3 793 167 910 000
náměstek 4 344 912 250 000
náměstek 5 879 621 230 000
náměstek 6 787 602  150 000
náměstek 7 603 890 647 000
náměstek 8 477 809 200 000
ředitel sekce 1 591 430 460 000
ředitel sekce 2 532 774 270 000
ředitel sekce 3 462 055 155 000
ředitel sekce 4 267 856 150 000

Tabulka platů a odměn za rok 2013 v Kč rozdělená na pololetí
leden - červen červenec - prosinec
pozice plat* odměna* plat* odměna*
vedoucí Úřadu vlády 1 779 680 968 000 0 0
vedoucí Úřadu vlády 2 0 0 488 658 240 000
náměstek 1 525 775 580 000 534 923 175 000
náměstek 2 0 0 80 500 10 000
náměstek 3 368 870 600 000 424 767 310 000
náměstek 4 0 0 344 912 250 000
náměstek 5 417 504 180 000 462 117 50 000
náměstek 6 787 602  150 000 0 0
náměstek 7 524 760 647 000 79 130 0
náměstek 8 410 509 200 000 67 300 0
ředitel sekce 1 591 430 460 000 0 0
ředitel sekce 2 452 205 270 000 80 569 0
ředitel sekce 3 0 0 462 055 155 000
ředitel sekce 4 0 0 267 856 150 000

Tabulka platů a odměn poradců předsedy vlády za rok 2013 v Kč
leden - červenec srpen - prosinec
poradce plat* odměna* plat* odměna*
poradce 1 232 600 0 0 0
poradce 2 187 500 0 0 0
poradce 3 300 000 0 0 0
poradce 4 187 500 0 0 0
poradce 5 211 750 0 0 0
poradce 6 300 000 0 0 0
poradce 7 270 000 0 0 0
poradce 8 129 572  0 0 0
poradce 9 350 000 0 0 0
poradce 10 638 000 0 0 0
poradce 11 435 000 0 0 0
poradce 12 120 000 0 0 0
poradce 13 150 000 0 0 0
poradce 14 392 000 0 0 0
poradce 15 108 125 0 0 0
poradce 16 120 000 0 0 0
poradce 17 320 625 0 0 0
poradce 18 70 035 0 0 0
poradce 19 178 500 0 0 0
poradce 20 350 000 0 0 0
poradce 21 87 500 0 0 0
poradce 22 350 000 0 0 0
poradce 23 112 500 0 0 0
poradce 24 0 0 98 500 0
poradce 25 0 0 104 700 0
poradce 26 0 0 120 000 0
poradce 27 0 0 263 000 0
poradce 28 0 0 125 000 0
poradce 29 0 0 152 935 0
poradce 30 0 0 31 250 0

* Jedná se o plat resp. odměnu celkem za uvedené období.


ROK 2012

Tabulka platů a odměn za rok 2012 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 169 520 1 659 000
náměstek 1 983 760 700 000
náměstek 2 0 0
náměstek 3 697 560 790 000
náměstek 4 0 0
náměstek 5 861 360 380 000
náměstek 6 929 400 1 397 000
náměstek 7 807 600 335 000
VŘS 1 998 280 840 000
VŘS 2 0 0
VŘS 3 0 0
VŘS 4 0 0
VŘS 5 737 400 130 000

ROK 2011

Tabulka platů a odměn za rok 2011 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 169 520 1 158 000
náměstek 1 0 0
náměstek 2 780 000 960 000
náměstek 3 697 560 600 000
náměstek 4 949 560 500 000
náměstek 5 848 760 210 000
náměstek 6 916 200 490 000
náměstek 7 0 0
VŘS 1 998 280 1 220 000
VŘS 2 0 0
VŘS 3 0 0
VŘS 4 720 000 110 000
VŘS 5 0 0

ROK 2010

Tabulka platů a odměn za rok 2010 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 169 520 465 000
náměstek 1 0 0
náměstek 2 780 000 285 000
náměstek 3 0 0
náměstek 4 927 960 300 000
náměstek 5 0 0
náměstek 6 0 0
náměstek 7 0 0
VŘS 1 914 400 405 000
VŘS 2 896 160 230 000
VŘS 3 848 760 310 000
VŘS 4 0 0
VŘS 5 0 0

ROK 2009

Tabulka platů a odměn za rok 2009 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 289 799 865 000
náměstek 1 006 900 265 000
náměstek 935 700 335 000
náměstek 930 500 485 000
náměstek 126 900 100 000
náměstek 643 100 250 000
náměstek 130 884  0
náměstek 211 200 180 000
VŘS 950 106 265 000
VŘS 725 000 240 000
VŘS 282 632 60 000
VŘS 490 900 165 000
VŘS 176 400 45 000
VŘS 559 600 210 000
VŘS 460 000 155 000
VŘS 48 600 0

ROK 2008

Tabulka platů a odměn za rok 2008 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 082 476 810 000
náměstek 372 000 195 000
náměstek 903 900 380 000
náměstek 746 200 380 000
náměstek 392 200 125 000
náměstek 352 200 50 000
náměstek 939 900 350 000
VŘS 911 700 236 000
VŘS 672 000 245 000
VŘS 770 700 185 000
VŘS 473 000 275 000

ROK 2007

Tabulka platů a odměn za rok 2007 v Kč
roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 106 077 700 000
náměstek 525 900 190 000
náměstek 700 800 390 000
náměstek 119 500 60 000
náměstek 217 400 170 000
náměstek 850 400 330 000
náměstek 507 800 190 000
VŘS 914 500 293 000
VŘS 604 200 210 000
VŘS 118 600 190 000

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie