Aktuálně

3. 5. 2017 13:11

Vláda schválila posílení bezpečnosti na mezinárodních letištích i priority českého předsednictví v Radě Evropy

Tisková konference po jednání vlády, 3. května 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 3. května 2017.
Vláda Bohuslava Sobotky na jednání ve středu 3. května 2017 schválila mimo jiné posílení počtu policistů na hlavních českých letištích, pravidla pro použití bezpilotních leteckých prostředků Policií ČR, cestu premiéra Bohuslava Sobotky do Lucemburského velkovévodství, informaci o záměru Lesů ČR investovat do nákupu lesních pozemků v Rumunsku či priority českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy, výkonného orgánu této evropské mezivládní instituce, jejímiž hlavními cíli jsou ochrana lidských práv či upevňování demokratické stability na evropském kontinentu.

Novým předsedou Výboru Rady Evropy se 19. května stane ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, české předsednictví potrvá do listopadu. Prioritami českého předsednictví, které bude ministr Zaorálek při jednáních se 46 kolegy ministry zahraničí ostatních evropských zemí prosazovat, jsou ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám, posilování právního státu,    podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě,   podpora vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností a spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi.

Posílení ochrany letišť

Vláda schválila rovněž personální posílení policejní ostrahy velkých českých mezinárodních letišť v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech. Na základě analýzy zpracované Ministerstvem vnitra dojde ještě letos k navýšení o 121 míst, přičemž sto policistů bude vyčleněno pro pražské Letiště Václava Havla. Opatření souvisí s požadavkem na přísnější kontrolu pohybu osob v odbavovacích prostorách a zavazadel cestujících. K dalšímu navýšení by mělo dojít i v roce 2018.

Pravidla pro policejní drony

Na základě souhlasu vlády Bohuslava Sobotky bude moci Policie ČR začít využívat i bezpilotní letecké prostředky, tzv. drony. Podle ministra vnitra Milana Chovance mohou malá bezpilotní letadla významně pomoci při zajišťování bezpečnosti. Policie plánuje ke stávajícím 12 dronům zakoupit dalších osm, vycvičit odpovídající obsluhu a ve spolupráci s ministerstvy vnitra a dopravy a Úřadem pro civilní letectví doladit pravidla pro jejich provoz. Drony by pak mohly pomáhat např. při pátrání po pohřešovaných osobách v nepřístupném terénu, rekognoskaci terénu při požárech či živelních pohromách a při dalších, pro policisty rizikových úkonech.

Návrhy poslaneckých zákonů

Vláda rovněž projednala tři poslanecké návrhy novel zákonů – o Hospodářské komoře, o Nejvyšším kontrolním úřadu a o uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Ani jeden z předložených návrhů vláda nepodpořila.

Sanace hnědouhelných dolů

Vláda se rovněž seznámila s možnostmi řešení problematiky spojené s finanční rezervou na zajištění sanace a rekultivace v procesu zahlazování následků hornické činnosti v hnědouhelných lomech. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak splnilo vládou uložený úkol zmapovat situaci a informovat vládu o navržených opatřeních. Sledovat je třeba především podíl skutečných finančních rezerv a rezerv na tzv. analytickém účtu, které tvoří účetní hodnota budov, strojů či pozemků.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-3-kvetna-2017-155823/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie