Aktuálně

15. 2. 2017 15:51

Vláda schválila změny v CHKO Poodří i v seznamu návykových látek

Tisková konference po jednání vlády, 15. února 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 15. února 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky odsouhlasila na jednání ve středu 8. února 2017 novou podobu chráněné krajinné oblasti Poodří. Odsouhlasila rovněž návrh ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka na rozšíření seznamu návykových látek o nové chemické substance a vzala na vědomí kandidaturu Štefana Füleho na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.Návrh na nové vyhlášení území chráněné krajinné oblasti Poodří předložilo Ministerstvo životního prostředí z důvodu nutnosti sladit původní vyhlášku z roku 1991, kterou bylo CHKO zřízeno, se stávající legislativou. Zároveň došlo k dílčí úpravě jeho rozlohy. Plocha nově začleněného území do CHKO činí 297,46 ha, a jedná se tedy o 3,7 % nárůst plochy nově zařazeného území oproti současnému stavu. Zároveň ale byla z CHKO nově vyjmuta území příliš zatížená lidskou činností o rozloze 181,77 ha. Výsledně se tedy celková rozloha stávajícího CHKO změní nárůstem plochy pouze o 1,43 %.

Změna seznamu návykových látek

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík navrhl v souladu s doporučením pracovní skupiny Systému včasného varování před novými syntetickými drogami při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti, Státního zdravotního ústavu a ředitelky Světové zdravotnické organizace Margaret Chan zařadit do seznamu návykových látek celkem 63 nových látek různých chemických skupin, které se v posledních letech objevily jako materiál pro výrobu syntetických drog. Česká republika tím zároveň zabrání tomu, aby se pro tyto látky nestala vstupní branou na společný evropský trh.

Aliance Společnost 4.0

Vláda dnes rovněž schválila koncepční materiál Aliance Společnost 4.0, který propojuje aktivity jednotlivých resortů v oblasti budoucnosti práce, technologických inovací, digitalizace i vzdělávaní. „Konkrétně se jedná o iniciativy Průmysl 4.0 a pokračující iniciativy, jako jsou Práce 4.0 či Vzdělávaní 4.0. Vláda tímto krokem pokračuje v aktivní přípravě naší země na technologickou revoluci a inovace v oblasti průmyslu,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Plán na kontrolu lobbingu

Ministři se také zabývali návrhem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky na vypracování legislativních pravidel, která by upravovala vztah zákonodárců a dalších veřejných činitelů k lobbistům. Vláda materiál schválila s tím, že podpořila požadavek místopředsedy pro vědu, výzkum a inovace, aby ve věcném záměru zákona, který bude na schválený materiál navazovat, byly detailně vyhodnoceny i dopady a náklady na komplexní úpravu regulace lobbingu (zaměřeno na lobbisty i lobbované veřejné činitele). Vypracováním věcného záměru zákona byl pověřen ministr a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Jan Chvojka.

Účast na interpelacích

Jedním z bodů jednání vlády byla i informace předsedy vlády Bohuslava Sobotky o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Premiér pochválil ministry, kteří poctivě chodí odpovídat na dotazy poslanců, a vyzval členy vlády, aby i ve zbytku funkčního období kabinetu respektovali právo poslanců členy vlády interpelovat a těchto jednání se v maximální možné míře zúčastňovali.

Kandidatura Š. Füleho do vedení OBSE

Vláda vzala na vědomí i nominaci Štefana Füleho do voleb nového generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Zvláštní zmocněnec ministra zahraničních věcí pro OBSE Š. Füle je zkušený diplomat a bývalý ministr pro evropské záležitosti. Kampaň na podporu jeho zvolení generálním tajemníkem OBSE bude vedena především nejvyššími představiteli Ministerstva zahraničních věcí v úzké spolupráci s velvyslanci ČR působícími v účastnických zemích OBSE.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie