Tiskové zprávy

31. 7. 2018 17:14

Výběrová komise doporučila na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Radima Dragouna

V návaznosti na usnesení vlády č. 282 ze dne 30. dubna 2018 vyhlásil předseda vlády výběrové řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů a s ohledem na zajištění prvku transparentnosti a odbornosti jmenoval odbornou výběrovou komisi, složenou z odborníků s praxí se znalostí konkrétních oblastí (zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, trestního řízení, použití příslušných operativních úkolů a technicky, činnosti bezpečnostních sborů a manažerských zkušeností). Veškeré tyto skutečnosti dávají předpoklad pro nejrelevantnější posouzení odborných a osobních předpokladů uchazeče na danou pozici.

V rámci probíhajícího výběrového řízení doporučila výběrová komise konání dalšího kola, protože do 1. kola byla podána pouze 1 přihláška. V rámci navazujícího vyhlášení výběrového řízení, které bylo na doporučení výběrové komise rozšířeno nad rámec příslušníků bezpečnostních sborů, se do výběrového řízení přihlásilo 12 uchazečů.

Na základě vyhodnocení a posouzení výsledku výběrového řízení výběrová komise učinila doporučení. Předseda vlády předmětné doporučení plně akceptuje a na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů bude navrhovat JUDr. Bc. Radima Dragouna, Ph.D. Tento návrh předseda vlády v souladu se zákonnou povinností projedná na Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny a dále také ve Stálé komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter