Tiskové zprávy

11. 4. 2012 14:44

Výsledky jednání vlády, 11. dubna 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  č.j. 1092/11 - bod 2 schůze vlády 25.1.2012
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1093/11 - bod 3 schůze vlády 25.1.2012
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 271/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonů
  č.j. 241/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 630)
  č.j. 292/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 6. Návrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)
  č.j. 283/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 7. Návrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)
  č.j. 295/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 8. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 633)
  č.j. 312/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 9. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)
  č.j. 313/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 10. Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti
  č.j. 310/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavby
  č.j. 284/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 12. Návrh opatření na eliminaci slabých míst výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín za resort dopravy
  č.j. 307/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 13. Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisech
  č.j. 305/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 14. Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31.12.2011
  č.j. 285/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 15. Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015
  č.j. 291/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 16. Veřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"
  č.j. 221/12 - bod 18 schůze vlády 14.3.2012
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 17. Návrh na jmenování do hodností generálů
  č.j. 287/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 1. Národní program reforem ČR 2012
  č.j. 337/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 339/12
  Předkládá:ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)
  č.j. 341/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 2. Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 až 2015
  č.j. 343/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Ostravě
  č.j. 296/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2011
  č.j. 311/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
  č.j. 308/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  č.j. 288/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Záměr na výstavbu nového Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., USA
  č.j. 319/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2012
  č.j. 289/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Albánské republice a Makedonské republice ve dnech 16. – 17. dubna 2012
  č.j. 302/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 24. – 26. května 2012
  č.j. 304/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinera Haseloffa v České republice ve dnech 12. - 13. dubna 2012
  č.j. 298/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 19. března 2012
  č.j. 303/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
  č.j. 327/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2012 až 2015
  č.j. 314/12
  Předkládá: ministr financí
 2. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích
  č.j. 316/12
  Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví
 3. Informace o úpravách Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (dále jen "Koncepce")
  č.j. 286/12
  Předkládá: ministr zemědělství
 4. Zpráva o postupu modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru
  č.j. 309/12
  Předkládá: ministr dopravy
 5. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 a 2012
  č.j. 301/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 6. Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění podle §23 zákona č. 137/2006 Sb.
  č.j. 306/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v oblasti Kontrol ZS (zprostředkující subjekt) individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě v jednacím řízení bez uveřejnění – realizace opčního práva
  č.j. 315/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 8. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výstavba budovy ZÚ Washington - Příprava zakázky a zpracování 1. etapy Návrhu (studie) stavby"
  č.j. 318/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 9. Informace o průběhu a výsledcích 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 20. - 22. února 2012)
  č.j. 281/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 10. Informace o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)
  č.j. 299/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 11. Informace o smlouvě č. 122800227 „Přeškolovací kurzy Gripen"
  č.j. 322/12
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie