Tiskové zprávy

15. 9. 2014 16:49

Výsledky jednání vlády, 15. září 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní
č.j. 841/14 - bod 7 schůze vlády 3.9.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 848/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR
č.j. 1033/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Analýza zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České republiky
č.j. 1036/14
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

6. Návrh na zrušení usnesení vlády č. 836 ze dne 18. července 2007, o přeměně České pošty, s. p. na akciovou společnost.
č.j. 1042/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Ustavení odpovědného orgánu, auditního orgánu a auditorského subjektu pro Azylový, migrační a integrační fond a pro Fond pro vnitřní bezpečnost a zajištění spolufinancování pro Azylový, migrační a integrační fond
č.j. 1039/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby infrastruktury vodních cest: Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou
č.j. 1047/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

9. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 256)
č.j. 1030/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
č.j. 1053/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

17. Politika druhotných surovin České republiky
č.j. 1029/14 - bod 33 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o postupu prací a čerpání finančních prostředků ze Smlouvy č. 5541-2012-452-S-0254/12/01 uzavřené mezi MF a DIAMO, s. p., o úhradě nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a jeho další financování v letech 2015 až 2019
č.j. 1002/14 - bod 19 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020
č.j. 1016/14 - bod 8 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Analýza právní úpravy a návrh nové koncepce odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
č.j. 1000/14 - bod 11 schůze vlády 10.9.2014
Předkládají: ministr vnitra, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
č.j. 1017/14 - bod 10 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

22. Posílení výdajů určených na náhradu újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přesunem prostředků z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 315 - MŽP
č.j. 1031/14 - bod 34 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012
č.j. 967/14 - bod 14 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013
č.j. 1006/14 - bod 15 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2014
č.j. 941/14 - bod 13 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů, k bodům II./1./ba a II./1./bb
č.j. 625/14 - bod 16 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

27. Poskytování víz cizincům a otázky související s přistěhovalectvím ve vztahu k resortu MV
č.j. 914/14 - bod 17 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

28. Změna usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1 - VS) a změna Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1-VS)
č.j. 1004/14 - bod 18 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na významnou veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Servis prostředků technického střežení objektů resortu Ministerstva obrany“
č.j. 1023/14 - bod 21 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Významná veřejná zakázka „Letištní radiolokátor - nákup - 1. etapa“ podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 997/14 - bod 22 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Informace o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky komponentů silnoproudé energetické polní sestavy s příslušenstvím „Elektrocentrála pro mezinárodní operace – KALICH“
č.j. 993/14 - bod 23 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

32. Změna využití objektu nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222, Praha - Nové Město
č.j. 984/14 - bod 27 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

33. Konečná dislokace administrativního objektu Polní č. p. 1011/37, Brno
č.j. 1057/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu informací od příjemců potravin rostlinného původu v místě určení
č.j. 1065/14
Předkádá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrhy na jmenování profesorů
č.j. 1037/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na schválení Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaného v New Yorku dne 23. června 2011
č.j. 1035/14
Předkládají: ministři životního prostředí, zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na obeslání dvanáctého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (6. - 17. října 2014, Pchjongčchang, Korejská republika)
č.j. 1046/14
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Rumunsku dne 6. října 2014
č.j. 1050/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice dne 29. srpna 2014
č.j. 1049/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka - Waltera Steinmeiera v České republice dne 27. srpna 2014
č.j. 1051/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Nominace členů a náhradníků za Českou republiku do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 – nominace Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
č.j. 1056/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
č.j. 1054/14
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2014
č.j. 1034/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

2. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 15. srpna 2014 v Bruselu
č.j. 1041/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace o veřejných zakázkách zadávaných státním podnikem VOP CZ, s.p.
č.j. 1043/14
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o veřejné zakázce č. 145500212 „Ostraha objektů od 1. 1. 2015“
č.j. 1044/14
Předkládá: ministr obrany

5. Programy přeshraniční spolupráce 2014 - 2020
č.j. 1058/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Data pro přímou podporu rozhodování“ zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1055/14
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie