Tiskové zprávy

16. 3. 2016 16:36

Výsledky jednání vlády, 16. března 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na jednání Evropské rady ve dnech 17. a 18. března v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

Body s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1522/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila se změnami.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
čj. 117/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila se změnami.

3. Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny
čj. 1380/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Přizván: M. Štemberka, předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů
čj. 131/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
čj. 1564/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
čj. 38/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Stanislava Mackovíka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 721)
čj. 273/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
čj. 225/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Návrh usnesení vlády ČR k aktualizaci usnesení vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 a č. 824 ze dne 30. října 2013 a k zabezpečení investiční přípravy akce Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov - technická infrastruktura, II. etapa
čj. 276/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila se změnou.

10. Povinná aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR vyplývající z usnesení vlády České republiky č. 1085 ze dne 22. prosince 2014
čj. 280/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Rámec rozvoje České obchodní inspekce jako moderního dozorového orgánu
čj. 268/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na působení sil a prostředků rezortu MO k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016
čj. 281/16+
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

13. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Investiční úvěry a programu Provozní úvěry
čj. 270/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období květen až říjen 2015
čj. 271/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání vlády.

15. Platové narovnání s generálními řediteli a právními zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kteří byli v období 2012 – 2014 zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
čj. 1637/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

16. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY – ustanovení hodnotící komise
čj. 286/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Stavba II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I., II., III. etapa
čj. 295/26
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka
čj. 287/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Odůvodnění veřejné zakázky R 48 (D 48) Frýdek-Místek, obchvat
čj. 289/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Odůvodnění veřejné zakázky R 48 (D 48) Rybí – MÚK Rychaltice
čj. 291/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Odůvodnění veřejné zakázky R 56 (D 56) Frýdek-Místek, připojení R 48 (D 48)
čj. 292/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
čj. 293/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Odůvodnění veřejné zakázky R35 (D35) Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum
čj. 294/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

24. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na služby pro akci: D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, záchranný archeologický výzkum
čj. 288/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Žádost o souhlas vlády s převodem regionálních drah - Čížkovice - Obrnice a Dolní Bousov - Kopidlno
čj. 278/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 993/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

37. Způsob plnění usnesení č. 1087 ze dne 21. prosince 2015 o vyslání příslušníků Policie České republiky do Republiky Slovinsko a do Makedonské republiky a o poskytnutí peněžního daru Makedonské republice
čj. 319/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Žádost o udělení souhlasu kapitole 329 - Ministerstvo zemědělství se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
čj. 311/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Informace o aktuální situaci OKD, a.s., a návrh souboru opatření vlády ke snížení sociálního dopadu na zaměstnance těžební společnosti
čj. 290/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Body bez rozpravy:

26. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 296/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2016 v kapitole 345 - Český statistický úřad
čj. 258/16
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Žádost o zabezpečení letecké dopravy juniorské baseballové reprezentace České republiky
čj. 259/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích
čj. 266/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 17. - 18. března 2016 v Bruselu
čj. 262/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na Summitu o jaderné bezpečnosti ve Washingtonu ve dnech 31. března - 1. dubna 2016, s následným bilaterálním programem ve Washingtonu, Minneapolis, Los Angeles a San Francisku ve dnech 2. - 6. dubna 2016
čj. 285/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, v zastoupení předsedy vlády, ve Spojených státech amerických ve dnech 19. - 24. března 2016
čj. 263/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Albánské republice ve dnech 30. - 31. března 2016
čj. 283/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Turecké republiky Mevlüta Çavuşoğlu v České republice ve dnech 17. - 18. března 2016
čj. 261/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

35. Zpráva o uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovinské republiky Boruta Pahora v České republice ve dnech 17. – 19. února 2016
čj. 284/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2015
čj. 277/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 a celkově od počátku privatizace
čj. 265/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012
čj. 279/16
Předkládá: ministr zemědělství

4. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2016 u Úřadu vlády České republiky
čj. 267/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

5. Informace o nadlimitní veřejné zakázce na pronájem prostor v Českém domě v Riu de Janeiro a Olympijském parku Rio - Lipno při příležitosti Letních olympijských her 2016
čj. 282/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 15. února 2016 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 16. února 2016 v Bruselu
čj. 264/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2015
čj. 175/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie