Tiskové zprávy

16. 1. 2013 13:34

Výsledky jednání vlády, 16. ledna 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1093/12
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Bezpečnostní informační služby
  Přizván: J. Lang, ředitel Bezpečnostní informační služby
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1205/12
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 883)
  č.j. 39/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 4. Návrh poslance Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 884)
  č.j. 40/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 5. Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a další související zákony (sněmovní tisk č. 885)
  č.j. 41/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 6. Návrh úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014
  č.j. 1337/12 - bod 8 schůze vlády 9.1.2013
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Koncepce přípravy občanů k obraně státu
  č.j. 21/13
  Předkládá: předseda vlády a ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda koncepci schválila.

 8. Analýza výkonu státní správy u obcí se základním rozsahem přenesené působnosti
  č.j. 10/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 9. Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014
  č.j. 25/13
  Předkládá: místopředsedkyně vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda strategii schválila.

 10. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o lobbingu a o možnostech dalšího postupu
  č.j. 24/13
  Předkládá: místopředsedkyně vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a rozhodla se pokračovat v regulaci lobbingu jinými nástroji.

 11. Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře
  č.j. 31/13
  Předkládá: místopředsedkyně vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 12. Informace o postupu při uzavírání smluv o vypořádání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
  č.j. 32/13
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 13. Dočasné snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách
  č.j. 1195/12 - bod 10 schůze vlády 28.11.2012
  Předkládá: ministr zemědělství
  Přizván: O. Páleník, předseda Správy státních hmotných rezerv
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání nebyl projednáván.

 14. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2013
  č.j. 29/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda postup schválila.

 1. Významná veřejná zakázka s názvem „Provozování Informačního systému datových schránek“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 45/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda zakázku schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Stav plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
  č.j. 33/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na odvolání a jmenování tří členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
  č.j. 35/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na uskutečnění setkání prezidentů České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky ve městě Visla ve dnech 18.-19. ledna 2013
  č.j. 37/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Zpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahua s delegací v ČR dne 5. prosince 2012
  č.j. 38/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech
  č.j. 49/13
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Přechodný národní plán České republiky
  č.j. 12/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 2. Informace o zpracování Katalogu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
  č.j. 20/13
  Předkládá: předseda vlády a ministr obrany
 3. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2012
  č.j. 15/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 4. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47
  č.j. 16/13
  Předkládá: ministr dopravy
 5. Informace o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
  č.j. 22/13
  Předkládá: ministr dopravy
 6. Informace o realizaci projektů velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace schválených v roce 2010
  č.j. 26/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 7. Zpráva o projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e Legislativa)
  č.j. 9/13
  Předkládá: ministr vnitra
 8. Informace o plnění usnesení vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2012 č. 833 k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujících
  č.j. 13/13
  Předkládá: ministr vnitra
 9. Informace pro vládu České republiky o zajištění podpory provozu projektů základních registrů v období 2013 až 2015, podle usnesení vlády č. 661 ze dne 12. září 2012
  č.j. 8/13
  Předkládá: ministr vnitra
 10. Informace o průběhu a výsledcích šestého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (1. – 5. října 2012, Hajdarábád, Indie)
  č.j. 17/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 11. Informace o průběhu a výsledcích Mimořádného kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 29. – 31. října 2012)
  č.j. 34/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 12. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí plnění „Vytvoření metodiky tvorby koncepcí“ v rámci realizace projektu „Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu a prostředků EU
  č.j. 11/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 13. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v oblasti Informačního systému o průměrném výdělku v letech 2013 a 2014 v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 28/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 14. Informace pro vládu o přípravě zadání nadlimitní veřejné zakázky Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 48/13
  Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie