Tiskové zprávy

17. 3. 2011 14:30

Výsledky jednání vlády, 17. března 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:

Na začátku zasedání informovala Dana Drábová předsedkyně SÚJB o jaderné bezpečnosti.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 125/11
  Předkládají: ministři pro místní rozvoj a obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 124/11
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Přizvána: D.Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv nemovitostem, ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1098/10
  Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Přizván: K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala.

 4. Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony (sněmovní tisk č. 262)
  č.j. 213/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 5. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Hany Orgoníkové, Pavla Ploce, Františka Novosada, Jiřího Petrů, Romana Sklenáka a Ladislava Šincla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 261)
  č.j. 212/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 6. Hodnocení systému péče o ohrožené děti – Národní projekt Systému včasné intervence
  č.j. 221/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda projekt schválila.

 7. Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009
  č.j. 202/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Návrh na majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
  č.j. 215/11
  Předkládá: ministr financí
  Pro hlasovalo všech devět přítomných členů vlády:
  Předseda vlády, místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr dopravy, ministr kultury, ministr práce a sociálních věcí, ministr průmyslu a obchodu, ministr obrany, ministr spravedlnosti a ministr životního prostředí.
  Proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví Města Jirkova podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 210/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Pro hlasovalo všech devět přítomných členů vlády:
  Předseda vlády, místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr dopravy, ministr kultury, ministr práce a sociálních věcí, ministr průmyslu a obchodu, ministr obrany, ministr spravedlnosti a ministr životního prostředí.
  Proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a zdravotními pojišťovnami
  č.j. 243/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda bod schválila.

 11. Návrh na zabezpečení letecké přepravy občanů ČR z Japonska
  č.j. 245/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Zřízení „Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi“ a zrušení usnesení vlády č. 597 ze dne 30. května 2007
  č.j. 244/11
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila zřízení komise.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky
  č.j. 201/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Staženo

 2. Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
  č.j. 216/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

 3. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
  č.j. 193/11
  Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 4. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  č.j. 194/11
  Předkládají: předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

 5. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Rakouské republice dne 22. března 2011
  č.j. 204/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

 6. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 25. března 2011 v Bruselu
  č.j. 206/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

 7. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Demokratické socialistické republiky Srí Lanka Gamini Lakshmana Peirise v České republice ve dnech 28.-29. března 2011
  č.j. 208/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

 8. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye v České republice dne 23. února 2011
  č.j. 207/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Zajištění metodické podpory v oblasti účetní reformy
  č.j. 198/11
  Předkládá: ministr financí
 2. Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 197/11
  Předkládá: ministr financí
 3. Informace o smlouvě č. 112800310 o poskytování komplexní služby pozáručního servisu stálé vojenské mikrovlnné sítě
  č.j. 217/11
  Předkládá: ministr obrany
 4. Zpráva o průběhu a výsledcích 47. bezpečnostní konference v Mnichově v termínu 4. – 6. února 2011
  č.j. 219/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro zahraniční věci dne 21. února 2011 v Bruselu
  č.j. 209/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie