Tiskové zprávy

19. 6. 2012 13:05

Výsledky jednání vlády, 19. června 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 495/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila na týden.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 499/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.
  č.j. 260/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 584/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 387/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 446/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 513/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
  č.j. 519/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřadem
  č.j. 555/12
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.
  č.j. 605/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Projektový záměr PPP D3 v Jihočeském kraji
  č.j. 585/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání materiálu o týden, aby ještě upřesnila některé formulace v záměru.

 12. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a návrh na změnu struktury vázání výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2012
  č.j. 597/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015
  č.j. 607/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda přípravu rozpočtu začala projednávat, ale zatím odložila o týden. Ještě si vyžádá analýzy, které zaktualizují výhled na další roky.

 2. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015
  č.j. 547/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání o týden.

 1. Prodej povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER) na konci II. obchodovacího období (2008-2012) a způsob využití získaných prostředků
  č.j. 613/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda prodej schválila..

 2. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
  č.j. 363/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017
  č.j. 595/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020
  č.j. 422/12 - bod 7 schůze vlády 16.5.2012
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh programu „Národní program udržitelnosti I“ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  č.j. 588/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Národní program udržitelnosti II
  č.j. 587/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011
  č.j. 590/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky
  č.j. 592/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky
  č.j. 604/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
  č.j. 591/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 21.- 22. června 2012
  č.j. 600/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na Palestinských územích a v Kyperské republice ve dnech 5. - 8. května 2012
  č.j. 599/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Rumunsku a o účasti na summitu Přátel koheze dne 1. června 2012
  č.j. 603/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky č.j. 614/12
  Předkládá: ministr školství mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 4. 2012)
  č.j. 598/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 2. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2011
  č.j. 594/12
  Předkládá: předseda vlády
 3. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2011
  č.j. 589/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 4. Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2011
  č.j. 593/12
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 5. Informace o průběhu a výsledcích summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Chicagu ve dnech 20. – 21. května 2012
  č.j. 601/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Nákup pancéřovaného služebního vozu pro ZÚ Damašek"
  č.j. 602/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Úprava rozhraní NS-VIS pro externí systémy" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 609/12
  Předkládá: ministr vnitra
 8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Migrace dat EVIC2 a VISION do NS-VIS" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 610/12
  Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie