Tiskové zprávy

19. 6. 2013 15:40

Výsledky jednání vlády, 19. června 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh poslankyně Karolíny Peake na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 1075)
  č.j. 666/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 375/13
  Předkládají: ministři vnitra a spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 412/13 - bod 4 schůze vlády 12.6.2013
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
  č.j. 591/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
  č.j. 603/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh poslanců a poslankyň Borise Šťastného, Igora Svojáka, Jana Floriána, Michala Janka, Martina Gregory, Jiřího Skalického, Ivany Řápkové, Michala Babáka a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Komerční zdravotní pojištění) (sněmovní tisk č. 1031)
  č.j. 665/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1035)
  č.j. 640/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 8. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
  č.j. 656/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Informace o úsporných opatřeních realizovaných vládou od počátku funkčního období a čtvrtletní zpráva o průběžném plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě od počátku roku 2013
  č.j. 641/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí schválila.

 10. Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě
  č.j. 643/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

 11. Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí v roce 2012 a jeho aktualizace
  č.j. 632/13
  Předkládá: místopředsedkyně vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 12. Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN proti mučení
  č.j. 657/13
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Návrh na změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
  č.j. 553/13
  Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Zcizení souboru nemovitostí části bývalého vojenského objektu Kasárna Jana Žižky v Táboře v příslušnosti k hospodaření Okresního soudu v Táboře
  č.j. 628/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 15. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 662/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 16. Významná veřejná zakázka - "Stavba Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v Praze"
  č.j. 644/13
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 17. Veřejná zakázka "Ochrana a technické střežení objektů v resortu Ministerstva obrany"
  č.j. 671/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila.

 1. Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
  č.j. 683/13
  Předkládají: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
  č.j. 684/13
  Předkládají: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Předběžné vyčíslení škod způsobených povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí
  č.j. 687/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období let 2014 - 2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie
  č.j. 648/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Měsíční zpráva o provádění amnestie ke dni 29.5. 2013 a návrh na zrušení usnesení č. 28 ze dne 9. ledna 2013, ke zprávě o dosavadním provádění amnestie udělené prezidentem republiky dne 1. ledna 2013
  č.j. 631/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo ve dnech 26. - 27. června 2013
  č.j. 652/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Chorvatské republice ve dnech 30. 6. 2013 - 1. 7. 2013
  č.j. 651/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana v Polské republice ve dnech 23. – 24. května 2013
  č.j. 654/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o návštěvě předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Polské republice u příležitosti česko – polských mezivládních konzultací dne 13. května 2013
  č.j. 653/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Království Saúdské Arábie, v Jemenské republice a ve Spojených arabských emirátech ve dnech 18.- 23. května 2013
  č.j. 650/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Fiskální výhled České republiky
  č.j. 624/13
  Předkládá: ministr financí
 2. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2013
  č.j. 621/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 3. Informace k Seznamu komodit, které jsou pořizovány a obměňovány prostřednictvím e-tržiště
  č.j. 642/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 4. Projekt "Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí"
  č.j. 655/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. května 2013 v Bruselu
  č.j. 649/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Georgem Nussbaumem"
  č.j. 625/13
  Předkládá: ministr financí
 7. Informace o veřejné zakázce "Přístup k právnímu informačnímu systému Beck-online"
  č.j. 630/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 8. Návrh na uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro Českou republiku – Ministerstvo práce a sociálních věcí - 2. část“
  č.j. 634/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 9. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - "Světová kampaň"
  č.j. 635/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 10. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - "Kampaň Rusko"
  č.j. 637/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 11. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - "Kampaň Čína"
  č.j. 638/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 12. Informace o nadlimitních veřejných zakázkách s využitím výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - "Kampaň Latinská Amerika"
  č.j. 639/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 13. Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Rozšíření Centrálního informačního systému (CIS) o agendy a funkcionality podporující legislativu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 647/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 14. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2012
  č.j. 570/13
  Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 15. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2012
  č.j. 590/13
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 16. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012
  č.j. 623/13
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
 17. Výroční zpráva o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2012
  č.j. 627/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 18. Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2012
  č.j. 659/13
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie