Tiskové zprávy

2. 1. 2014 13:40

Výsledky jednání vlády, 2. ledna 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
  č.j. 1381/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  č.j. 753/13
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce číslo 12/36 - Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek
  č.j. 1179/13 - bod 8 schůze vlády 11.12.2013
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  K bodům 4 - 9 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/31 - „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR“
  č.j. 1193/13 - bod 9 schůze vlády 11.12.2013
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/20 „Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady“
  č.j. 1200/13 - bod 10 schůze vlády 11.12.2013
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

 6. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/29 „Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu“
  č.j. 1358/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/01 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“
  č.j. 1371/13
  Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Výsledek jednání vlády: Schváleno

 8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/33 „Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky“
  č.j. 1428/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na odprodej 28 podzvukových taktických letounů L-159 a nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu
  č.j. 1427/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh na uspořádání česko-bavorské výstavy a jmenování vládního zmocněnce pro její uskutečnění
  č.j. 1442/13 - bod 52 schůze vlády 18.12.2013
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
  č.j. 1435/13
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
  č.j. 1448/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Dodatek o prodloužení Smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen
  č.j. 1447/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do konce února.

 3. Zvýšení platové úrovně zaměstnanců Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce v roce 2014
  č.j. 1457/13
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/03 „Peněžní prostředky určené na přímé platby“
  č.j. 1458/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  K bodu 18 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 28. listopadu 2013
  č.j. 1436/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o pracovním jednání ministra zahraničních věcí ČR s eurokomisařem pro rozšíření Štefanem Fülem a představiteli politických stran Bosny a Hercegoviny v České republice, které se uskutečnilo dne 2. prosince 2013
  č.j. 1433/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2007 – 2013
  č.j. 1421/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 2. Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
  č.j. 1434/13
  Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr financí
 3. Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2013
  č.j. 1422/13
  Předkládají: ministr zdravotnictví a 1.místopředseda vlády a ministr financí
 4. Plnění předběžné podmínky v oblasti transpozice směrnice k posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
  č.j. 1441/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 5. Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za období červenec - prosinec 2013
  č.j. 1444/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 6. Informace o realizaci nápravných opatření vyplývajících z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 12/22 „Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra“
  č.j. 1416/13
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
 7. Informace ministra životního prostředí o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/10 „Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik“
  č.j. 1432/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 8. Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Služby provozní, technické, servisní podpory a rozvoje GIS DaG pro období 2013-2014“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1430/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 9. Informace o veřejných zakázkách přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 1419/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 10. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. listopadu 2013 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 19. listopadu 2013 v Bruselu
  č.j. 1429/13
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
 11. Informace z 3. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se konalo ve dnech 25. - 27. listopadu 2013 v Oslu, Norsku
  č.j. 1439/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie