Tiskové zprávy

23. 5. 2016 16:19

Výsledky jednání vlády, 23. května 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 141/16 - bod 32 schůze vlády 11.5.2016
Předkládají: ministr vnitra, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

3. Návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Martina Plíška, Marka Ženíška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 792)
čj. 624/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Ondřeje Benešíka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793)
čj. 625/16
Předkládá:     ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

5. Senátní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně některých zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) (sněmovní tisk č. 797)
čj. 626/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798)
čj. 627/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

7. Převod majetkové účasti státu ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s. na Ministerstvo průmyslu a obchodu
čj. 630/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Bod byl odložen.

8. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2016
čj. 637/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Závěrečné vyhodnocení programu číslo 207850 „Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry“
čj. 248/16 - bod 16 schůze vlády 9.3.2016
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Bod byl odložen.

10. Významná veřejná zakázka „Letištní radiolokátor – nákup – ustanovení hodnotící komise“
čj. 613/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění na rozpočtem nezajištěného výdaje programového financování programu 127 38 Nákup nádražních budov a souvisejícího majetku
čj. 618/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

12. Vyhodnocení Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace z hlediska efektivity sledování dopadů na rodiny a návrh tezí pro metodiku sledování dopadů na rodiny
čj. 621/16
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Bod byl odložen.

13. Šestá periodická zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání za období 2009 – 2015
čj. 610/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)
čj. 619/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Rozbor právního rámce navrhovaného postupu k zajištění provozu Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 617/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vzato na vědomí.

21. Informace pro vládu České republiky o přípravě Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, uzavírané v režimu in-house výjimky podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
čj. 592/16 - bod 9 Pro informaci schůze vlády 18.5.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vzato na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2016
čj. 628/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

16. Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za první čtvrtletí roku 2016
čj. 629/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

17.     Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015
čj. 620/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

18. Změna Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
čj. 615/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

19. Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Beneluxu v Praze dne 13. června 2016
čj. 604/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády:  Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Analýza - Novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
čj. 603/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Informace o kandidátce na pozici členky Výkonné rady Mezinárodního měnového fondu
čj. 614/16
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a guvernér České národní banky

3. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka a zástavba nových radiostanic pro vrtulníky Bell 412“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 608/16
Předkládá: ministr vnitra

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zástavba systémů OSP a radiostanic do vrtulníků EC 135 T2+“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 609/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Bod byl odložen.

5. Veřejná zakázka „Opravy a udržování – LETOUN CL-601 3a – Revize 1500 FH“
čj. 612/16
Předkládá: ministr obrany

6. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2015
čj. 606/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. dubna 2016 v Lucemburku
čj. 605/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie