Tiskové zprávy

25. 10. 2011 20:48

Výsledky jednání vlády, 25. října 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
  č.j. 767/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Přerušeno do konce listopadu.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 906/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
  č.j. 188/11
  Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2011
  č.j. 1051/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda informaci schválila.

 5. Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
  č.j. 927/11 - bod 13 schůze vlády 21.9.2011
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila národní akční plán.

 6. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
  č.j. 1057/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh na jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na změnu Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
  č.j. 1063/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
  č.j. 1066/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh nařízení schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Jmenování soudců
  č.j. 1048/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2011 v kapitole 308 - Národní bezpečnostní úřad
  č.j. 1062/11
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Egyptské arabské republiky Muhamada Kámila Amra v České republice dne 8. září 2011
  č.j. 1055/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Informace o výstupech 2. revize vymezení zranitelných oblastí
  č.j. 1061/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 2. Informace pro členy vlády k možnosti připojení Protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice ke Smlouvě o přistoupení Chorvatska k EU
  č.j. 1056/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 3. Informace o smlouvě č. 112800435 o poskytování komplexní služby na obnovu meziopravního technického resursu uloženého materiálu pro leteckou techniku Vzdušných sil Armády České republiky
  č.j. 1053/11
  Předkládá: ministr obrany
 4. Informace o smlouvě č. 112800420 na poskytování služby provedení výcviku pilotů vrtulníku Mi 17/171 Armády České republiky na trenažéru v letech 2011 až 2013
  č.j. 1058/11
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie