Tiskové zprávy

26. 6. 2013 11:07

Výsledky jednání vlády, 26. června 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 412/13 - bod 4 schůze vlády 19.6.2013
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 2. Návrh, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 518/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva měsíce.

 3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 84/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 1064)
  č.j. 688/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné stanovisko.

 5. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (sněmovní tisk č. 1065)
  č.j. 689/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 6. Návrh poslanců Davida Kádnera a Radima Fialy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1070)
  č.j. 690/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 7. Návrh poslanců Davida Kádnera a Radima Fialy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1071)
  č.j. 691/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 8. Návrh poslanců Víta Bárty, Michala Babáka a Petra Skokana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1072)
  č.j. 692/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 9. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1073)
  č.j. 693/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 10. Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1074)
  č.j. 694/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 11. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Marka Bendy, Jana Husáka, Josefa Cogana a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1077)
  č.j. 697/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 12. Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Rozvoj registrů MZe“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky
  č.j. 682/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 13. Významná veřejná zakázka - "Stavba Centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v Praze"
  č.j. 644/13 - bod 17 schůze vlády 19.6.2013
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

 1. Odvolání člena a jmenování členky Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí
  č.j. 681/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Jmenování člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo práce a sociálních věcí
  č.j. 686/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
  č.j. 696/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
  č.j. 685/13
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti
  č.j. 703/13
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
  č.j. 704/13
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Miloše Zemana do Polské republiky ve dnech 2. - 3. července 2013
  č.j. 700/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR realizované v roce 2012
  č.j. 702/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 2. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky a opravy převodových soustrojí a hřídelů vrtulníků EC 135T2+“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 676/13
  Předkládá: ministr vnitra
 3. Nadlimitní veřejná zakázka s názvem "Údržba systému AFIS" zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 677/13
  Předkládá: ministr vnitra
 4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění potřeb registrů a systémů MZe 2013“ v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním použití tohoto druhu zadávacího řízení
  č.j. 680/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 5. Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Zajištění a podpora provozu IS ARES" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 679/13
  Předkládá: ministr financí
 6. Informace o veřejné zakázce č. 036/3/2013 „Dodávka laserového pálícího stroje IV“
  č.j. 695/13
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace o veřejných zakázkách zadávaných prostřednictvím alianční agentury NSPA podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 698/13
  Předkládá: ministr obrany
 8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky České pošty, s.p. s názvem „Nákup zařízení pro tiskové a obálkovací služby“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 699/13
  Předkládá: ministr vnitra
 9. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 27. května 2013 v Bruselu
  č.j. 701/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie