Tiskové zprávy

26. 9. 2012 22:18

Výsledky jednání vlády, 26. září 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
  č.j. 906/12 - bod 2 schůze vlády 19.9.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015
  č.j. 917/12 - bod 3 schůze vlády 19.9.2012
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
  č.j. 919/12 - bod 4 schůze vlády 19.9.2012
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 194/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 31. prosince 2012.

 5. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
  č.j. 950/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 787/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
  č.j. 863/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen na příští týden.

 8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 822/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 928/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Obranná strategie České republiky
  č.j. 934/12 - bod 11 schůze vlády 19.9.2012
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012
  č.j. 960/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen na příští týden.

 12. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 25
  č.j. 962/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen na příští týden.

 13. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012
  č.j. 946/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen na příští týden.

 14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2012
  č.j. 961/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen na příští týden.

 1. Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
  č.j. 975/12
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen na příští týden.

 1. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovin
  č.j. 990/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
  č.j. 958/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na změnu usnesení vlády zde dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
  č.j. 947/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 3. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Portugalské republice ve dnech 8. - 9. října 2012
  č.j. 959/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na obeslání 14. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologii
  č.j. 972/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o provedení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
  č.j. 973/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Roční zpráva o stavu Smart Administration
  č.j. 952/12
  Předkládá: ministr vnitra
 2. Informace k projektu "Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV"
  č.j. 951/12
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Bod programu jednání byl odložen.
 3. Návrh na uzavření smlouvy na poskytování poradenských služeb v souvislosti s vypracováním „Analýzy proveditelnosti a výhodnosti realizace projektu D3 v úseku Bošilec – Borek formou PPP
  č.j. 949/12
  Předkládá: ministr dopravy
 4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka náhradních dílů k výhybkám, výhybkovým konstrukcím I. a II. generace a příbuzného materiálu na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty" zadané Správou železniční dopravní cesty, s. o.
  č.j. 948/12
  Předkládá: ministr dopravy
 5. Informace o smlouvě č. 122800314 „Podpora provozu systému TEST L
  č.j. 956/12
  Předkládá: ministr obrany
 6. Informace o smlouvě č. 110100416 na dodávku programových produktů databáze Informix, Lotus a Websphere portál pro Finanční informační systém, Informační systém logistiky, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství
  č.j. 964/12
  Předkládá: ministr obrany
 7. Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/10 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace MZV"
  č.j. 966/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 8.  Pro informaci členů vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 971/12
  Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie