Tiskové zprávy

27. 4. 2015 13:45

Výsledky jednání vlády, 27. dubna 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
čj. 322/15 - bod 5 schůze vlády 15.4.2015
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 437)
čj. 436/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 450)
čj. 437/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

5. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2015
čj. 440/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/03 - „Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů a na podporu multimodální nákladní přepravy“
čj. 107/15
Předkládá: ministr dopravy
K bodům 6 - 10 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/05 "Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí"
čj. 178/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/07 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova“
čj. 230/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/16 „Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007-2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení“
čj. 278/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 14/09 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu, určené na realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“
čj. 279/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací:
I/38 Znojmo obchvat II,
I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou,
D3 0309/I Bošilec – Ševětín,
D3 0309/II Ševětín – Borek
čj. 438/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných v roce 2015 v resortu Ministerstva kultury
čj. 435/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2015
čj. 444/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Návrh na jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
čj. 447/15
Předkládá: předseda vlády
Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 225/15 - bod 2 schůze vlády 22.4.2015
Předkládají: ministři vnitra a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2015)
čj. 448/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
čj. 402/15 - bod 9 schůze vlády 22.4.2015
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

21. Informace o stavu realizace a financování udržitelnosti výzkumných center financovaných z OP VaVpI
čj. 385/15 - bod 10 schůze vlády 22.4.2015
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

22. Aktuální informace o humanitární a konzulární situaci v Nepálu a možnostech reakce ČR
čj. 459/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda odsouhlasila poskytnutí pomoci.

23. Návrh dalšího postupu řešení pro zajištění provozu a rozvoje monitorovacího systému ESI fondů MS2014+
čj. 458/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 456/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na jmenování generálů v. v. do hodností generálporučíků
čj. 457/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na obeslání diplomatické konference k přijetí nového Aktu Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupu
čj. 450/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu, ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Informace o podání ústavní stížnosti ve věci platu soudců
čj. 432/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014-2020 - březen 2015
čj. 434/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

14. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
čj. 441/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na obeslání 68. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 18. – 26. května 2015 v Ženevě
čj. 439/15
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničního obchodu a zahraničních věcí Maďarska P. Szijjártó v České republice ve dnech 4. – 5. května 2015
čj. 433/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Významná veřejná zakázka „Služby státní pošty související s distribucí listovních zásilek“
čj. 443/15
Předkládá: ministr obrany

2. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/30 Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku
čj. 442/15
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie