Tiskové zprávy

29. 6. 2011 14:45

Výsledky jednání vlády, 29. června 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  č.j. 620/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
  č.j. 621/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o specifických zdravotních službách
  č.j. 622/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
  č.j. 624/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 623/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  č.j. 552/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
  č.j. 646/11
  Předkládají: ministři vnitra, financí a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 465/11
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
  Přizván: L. Zabo, předseda Správy státních hmotných rezerv
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
  č.j. 498/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
  č.j. 588/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
  č.j. 543/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Návrh na poskytnutí účelové podpory 16 projektům velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace: Aerodynamické tunely, Babákův výzkumný institut – ACIU, BDČZ, CANAM, CEITEC – open access, COMPASS-RI, CZ-OPENSCREEN, ČNK, EATRIS-CZ, LMNT, LNSM, LSM/ULISSE, RECETOX, SAFMAT, Van de Graaff, VR-1
  č.j. 615/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 13. Návrh řešení koordinace a spolupráce v oblasti e-skills v ČR
  č.j. 625/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Pravidla pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
  č.j. 617/11
  Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

 1. Návrh zákona o důchodovém spoření, návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
  č.j. 653/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 396)
  č.j. 672/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Změna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 270 Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
  č.j. 618/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejné zakázce „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou – zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes vodní dílo Mšeno“
  č.j. 613/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souvisejících výdajů a souhlas s jejich použitím do provozních výdajů v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2011
  č.j. 634/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Změna přílohy usnesení vlády České republiky ze dne 1. června 2005 č. 676 o stanovení případů, ve kterých zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad
  č.j. 612/11
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na jmenování rektora Masarykovy univerzity
  č.j. 614/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na uznání Jihosúdánské republiky ode dne jejího vzniku a navázání diplomatických styků
  č.j. 645/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga na konferenci 6th Croatia Summit v Chorvatsku ve dnech 8. – 10. července 2011
  č.j. 629/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky v Polské republice dne 16. května 2011
  č.j. 633/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Pracovní návštěva prezidenta republiky Václava Klause v Belgickém království ve dnech 24. – 25. května 2011
  č.j. 630/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Zpráva o účasti prezidenta České republiky na XVII. setkání středoevropských prezidentů ve Varšavě ve dnech 27.-28.května 2011
  č.j. 641/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Třístranná meziinstitucionální dohoda o darování tanku československé výroby LPT 38 k muzejním účelům peruánskou armádou, regionální vládou v Callao v Peru a Ministerstvem obrany České republiky – Vojenským historickým ústavem v Praze
  č.j. 670/11
  Předkládá: Ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR realizované v roce 2010
  č.j. 632/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 1. Informace pro členy vlády o stavu realizace Programu péče o národní kulturní poklad
  č.j. 627/11
  Předkládá: ministr kultury
 2. Výroční zpráva poradního orgánu vlády - Vládní dislokační komise za rok 2010
  č.j. 631/11
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 3. Informace o smlouvě č. 110100027 "Rušič vysokofrekvenčního signálu STAR LIGHT 3"
  č.j. 616/11
  Předkládá: ministr obrany
 4. Informace o smlouvě č. 112800332 o poskytnutí servisní služby oprav, technické údržby a ukládání tankové techniky
  č.j. 628/11
  Předkládá: ministr obrany
 5. Informace do vlády na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Dodávka náhradních dílů pro ochranné masky CM-4"
  č.j. 640/11
  Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie