Tiskové zprávy

29. 2. 2012 12:49

Výsledky jednání vlády, 29. února 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1275/11
  Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
  č.j. 1237/11
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
  č.j. 1349/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 4. Věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic
  č.j. 2/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
  č.j. 1252/11 - bod 4 schůze vlády 18.1.2012
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 589)
  č.j. 141/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 7. K návrhu poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)
  č.j. 148/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 8. Návrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)
  č.j. 150/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 9. Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 594)
  č.j. 149/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 10. Podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy - závěry expertních analýz a návrh dalšího postupu
  č.j. 1156/11 - bod 10 schůze vlády 23.11.2011
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila opatření.

 11. Návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)
  č.j. 134/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  č.j. 151/12
  Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  č.j. 144/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 2. Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
  č.j. 147/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 3. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 1. – 2. března 2012 v Bruselu
  č.j. 154/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 4. Pracovní návštěva ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho v České republice dne 6. března 2012
  č.j. 152/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o inflaci/I 2012
  č.j. 138/12
  Předkládá: guvernér České národní banky
 2. Informace pro členy vlády o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové železniční dopravy
  č.j. 137/12
  Předkládá: ministr dopravy
 3. Informace o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu v roce 2012
  č.j. 146/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 4. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 a 2011
  č.j. 135/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 5. Informace o smlouvě č. 122800208 na dodávku kovových regálů pro skladování útočných pušek ráže 5,56 mm CZ 805 BREN A1/A2, včetně části jejich příslušenství
  č.j. 142/12
  Předkládá: ministr obrany
 6. Zpráva o průběhu a výsledcích VIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace
  č.j. 143/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 27. ledna 2012 v Bruselu
  č.j. 153/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 8. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruselu
  č.j. 155/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 9. Informace o průběhu a výsledcích desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (20. – 25. listopadu 2011, Bergen, Norsko)
  č.j. 145/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 10. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Provoz a správa centrály systému Czech POINT - 1.pololetí 2012" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 119/12
  Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie