Tiskové zprávy

29. 2. 2016 13:38

Výsledky jednání vlády, 29. února 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na jednání mimořádného summitu hlav států a vlád členských zemí EU a Turecka dne 7. března 2016 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

Body s rozpravou:

1. Návrh poslanců Jitky Chalánkové, Miroslava Kalouska, Roma Kostřici, Václava Horáčka, Marka Ženíška, Niny Novákové, Františka Váchy, Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Markéty Adamové, Františka Laudáta, Anny Putnové, Věry Kovářové, Zdeňka Bezecného a Jiřího Koubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 707)
čj. 211/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

2. Návrh poslanců Martina Komárka, Vítězslava Jandáka, Pavly Golasowské, Niny Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 708)
čj. 206/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

3. Návrh poslanců Karla Fiedlera, Marka Černocha, Martina Lanka, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Davida Kádnera, Augustina Karla Andrleho Sylora a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 709)
čj. 207/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

4. Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Davida Kádnera, Augustina Karla Andrleho Sylora a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 710)
čj. 208/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

5. Zahájení přípravy realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody
čj. 146/16 - bod 23 schůze vlády 17.2.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Časový harmonogram přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016
Předkládá: ministr dopravy
čj. 191/16
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

7. Souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění na rozpočtem nezajištěného výdaje programového financování programu 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel
čj. 199/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 49)
čj. 198/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: /22 Strakonice
čj. 193/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací:
- D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
- D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
čj. 194/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu“
čj. 124/16 - bod 9 schůze vlády 24.2.2016

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

12. Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky
čj. 1162/15 - bod 18 schůze vlády 24.2.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo do příštího jednání.

13. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády České republiky
čj. 213/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/15 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 100 odst. 1 ve slovech „nebo kontrolního hlášení“ a na zrušení § 100c až 100i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.
čj. 214/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Stanovisko Legislativní rady k právnímu postavení předsedy a místopředsedy Energetického regulačního úřadu
čj. 231/16
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. února 2016
čj. 209/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

19. Výskyt nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů, slevostrojů) - současná situace a hledání řešení
čj. 212/16
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

20. Informace o zajištění financování Vodní záchranné služby Českého červeného kříže
čj. 210/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

21. Významná veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Mobilní 3D radiolokátor (MADR) – nákup“
čj. 202/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy:

15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2016
čj. 195/16 - bod 25 schůze vlády 24.2.2016
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 7. března 2016 v Bruselu
čj. 228/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci I/2016
čj. 192/16
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Vyhodnocení plnění Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015
čj. 201/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Řešení čerpání důlních vod na čerpací stanici Obří pramen v obci Lahošť
čj. 196/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace o změně pohotovostního systému Organizace spojených národů
čj. 174/16
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2016“
čj. 200/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Veřejná zakázka „Nákup munice 2016/III – 30 MM/NSPA“ zadávaná prostřednictvím alianční agentury NSPA
čj. 203/16
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka „Nákup munice 2016/VI – Hlavice boj./NSPA“ zadávané prostřednictvím alianční agentury NSPA
čj. 204/16
Předkládá: ministr obrany

8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění transportu hotovosti 2016“ podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 89/16
Předkládá: ministr vnitra

9. Informace o implementaci zákona č. 82/2015 Sb. - společné vzdělávání
čj. 222/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie