Tiskové zprávy

3. 4. 2013 18:14

Výsledky jednání vlády, 3. dubna 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona – zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  č.j. 1349/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 241/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 262/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 231/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh věcného záměru zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích)
  č.j. 51/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona o neziskových nemocnicích a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 935)
  č.j. 291/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 7. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 776
  č.j. 294/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Průběžná zpráva z plnění úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014
  č.j. 297/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 9. Informace o stavu přípravy společného plánu okamžité intervence složeného z opatření jednotlivých resortů na okamžitou pomoc pro regiony zasažené nárůstem napětí a strukturálními problémy a o zřízení Pracovní skupiny pro řešení sociálních nepokojů
  č.j. 277/13
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala navědomí.

 10. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2013 - změna ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
  č.j. 280/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádost schválila.

 11. Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část"
  č.j. 179/13 - bod 7 schůze vlády 27.3.2013
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
  č.j. 284/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Vybudování aplikace Centrálního registru vozidel a převod dat ze stávajícího registru
  č.j. 292/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu
  č.j. 293/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obrany
  č.j. 287/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  č.j. 278/13
  Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 4. - 5. dubna 2013
  č.j. 288/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí p. Karla Schwarzenberga v Gruzii a Arménii ve dnech 8. – 12. dubna 2013
  č.j. 289/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020
  č.j. 283/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 2. Analýza proveditelnosti a výhodnosti realizace dálnice D3 v úseku Bošilec – Borek formou PPP – stanovení dalšího postupu
  č.j. 296/13
  Předkládá: ministr dopravy
 3. Informace k realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa)
  č.j. 290/13
  Předkládá: ministr vnitra
 4. Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci
  č.j. 282/13
  Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a financí
 5. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti České republiky v mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje v kontextu stárnutí populace v rámci Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory
  č.j. 279/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 6. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí odborných služeb při realizaci veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na poskytování odborné pomoci při kontrole veřejných zakázek u žadatelů o dotace a příjemců dotace z Operačního programu Životní prostředí a souvisejících služeb"
  č.j. 281/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 7. Informace o smlouvě č. 125200120 na poskytnutí komplexní služby na opravy a údržbu radiostanic R&S vojenského letectva Armády České republiky
  č.j. 276/13
  Předkládá: ministr obrany
 8. Informace o smlouvě č. 125200122 na provádění oprav a údržby systémů a zařízení letecké radionavigační služby
  č.j. 285/13
  Předkládá: ministr obrany
 9. Informace o záměru uzavřít smlouvu o dodávce poradenských služeb v oblasti řízení projektů
  č.j. 295/13
  Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
 10. Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 21. – 22. února 2013
  č.j. 286/13
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie