Tiskové zprávy

3. 2. 2016 14:41

Výsledky jednání vlády, 3. února 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1395/15 - bod 2 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. I. Návrh zákona o Centrální evidenci účtů, II. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Centrální evidenci účtů
čj. 1134/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
čj. 1506/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti INA Lanškroun, s.r.o.
čj. 44/16 - bod 12 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

31. Připravenost České republiky na možné hrozby nákazy virem Zika
čj. 114/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

33. Návrh na vstup České republiky do řízení před norským soudem v kauze Michalákovi
čj. 126/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit            čj. 1465/15 - bod 4 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

6. Návrh změn Legislativních pravidel vlády
čj. 1550/15 - bod 22 schůze vlády 18.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
čj. 1554/15 - bod 23 schůze vlády 18.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
čj. 5/16 - bod 7 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

10. Koncepce vězeňství do roku 2025
čj. 50/16 - bod 13 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

11. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce vězeňství
čj. 1557/15 - bod 14 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda podnět schválila se změnou. 

12. Návrh Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025)
čj. 1568/15 - bod 26 schůze vlády 18.1.2016
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr vnitra provedením služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu a kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebního místa náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 1591/15 - bod 15 schůze vlády 25.1.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze.

14. Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
čj. 71/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda koncepci schválila.

15. Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
čj. 83/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

16. Odůvodnění veřejné zakázky D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
čj. 84/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

17. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 - 2019
čj. 82/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

18. Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 367 a na změnu usnesení vlády ze dne 18. dubna 2001 č. 367, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 667, o dalším postupu privatizace zdravotnických zařízení
čj. 85/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
čj. 117/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony            čj. 1522/15 - bod 2 schůze vlády 13.1.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

29. Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 110/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „ND - Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery“
čj. 104/16
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI
čj. 92/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

19. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého paralympijského týmu na Letní paralympijské hry
čj. 75/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství
čj. 78/16
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 4. září 2013 č. 683 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
čj. 61/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 3. a 4. února 2016
čj. 94/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. – 19. února 2016 v Bruselu
čj. 93/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Amsterdamu ve dnech 5. – 6. února 2016
čj. 91/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Bod nebyl projednáván.

25. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Řecké republiky Nikose Kotziase v České republice dne 16. února 2016
čj. 95/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy vysoké představitelky EU a místo-předsedkyně Evropské komise Federicy Mogheriniové v ČR dne 11. ledna 2016
čj. 73/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Řecké republice, Turecké republice a Makedonské republice ve dnech 8.-10. února 2016
čj. 115/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Informace o postupu plnění opatření krizového plánu Integrovaného operačního programu – aktualizace prosinec 2015
čj. 77/16
Předkládá: ministr vnitra

2. Informace Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy a Povodí Ohře o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/11 „Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělství“
čj. 72/16
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace o ministrem životního prostředí schválených prováděcích dokumentech ke smlouvám o spolupráci na hraničních vodách za rok 2015
čj. 88/16
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Informace o průběhu a výsledcích 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (12. – 23. října 2015, Ankara, Turecká republika)
čj. 87/16
Předkládá: ministr životního prostředí

5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 14. prosince 2015 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 15. prosince 2015 v Bruselu
čj. 74/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. ledna 2016
čj. 107/16
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie