Tiskové zprávy

30. 11. 2011 12:02

Výsledky jednání vlády, 30. listopadu 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
  č.j. 1153/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  č.j. 991/11 - bod 4 schůze vlády 23.11.2011
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
  č.j. 1116/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
  č.j. 1117/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
  č.j. 1118/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012
  č.j. 1124/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  č.j. 1125/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 527)
  č.j. 1194/11
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 9. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou vybraného závazného ukazatele státního rozpočtu ČR v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2011
  č.j. 1193/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Aktualizace dokumentace Programu 234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení
  č.j. 1188/11
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
  č.j. 1201/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
  č.j. 1209/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  č.j. 1200/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
  č.j. 1191/11
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
  č.j. 1196/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
  č.j. 1219/11
  Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Změny a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011
  č.j. 1195/11
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie