Tiskové zprávy

6. 9. 2012 10:36

Výsledky jednání vlády, 6. září 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešení
  č.j. 532/12 - bod 6 schůze vlády 19.7.2012
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda analýzu schválila.

 2. Koncepce ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu
  č.j. 883/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda koncepci schválila.

 3. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011
  č.j. 891/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 4. Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Chomutov
  č.j. 882/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Jmenování JUDr. Roberta Pelikána, Ph. D. členem Rady Českého telekomunikačního úřadu
  č.j. 909/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 2. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
  č.j. 926/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda znovu schválila předložení změn daňových, pojistných a dalších zákonů.

 3. Informace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR
  č.j. 885/12
  Předkládá: ministr financí

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2012
  č.j. 880/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí
  č.j. 893/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na obeslání 25. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie
  č.j. 890/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Itálii ve dnech 17.-20. září 2012
  č.j. 887/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Účast prvního náměstka ministra a státního tajemníka pro evropské záležitosti J. Schneidera - v zastoupení prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga - na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (tzv. "Gymnich") v Paphosu na Kypru ve dnech 7. - 8. 9. 2012
  č.j. 886/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2012
  č.j. 895/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
 2. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky nazvané "Technická podpora APV" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 878/12
  Předkládá: ministr vnitra
 3. Informace o veřejné zakázce "Nákup roční systémové podpory SW platformy Oracle" podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 894/12
  Předkládá: ministr zemědělství
 4. Informace o průběhu a výsledcích vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. - 22. června 2012)
  č.j. 892/12
  Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie