Tiskové zprávy

1. 4. 2019 17:20

Výsledky jednání vlády 1. dubna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. 259. Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni:

Koncepce přípravy Čechů na výběrová řízení do institucí Evropské unie na roky 2020 až 2022
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek: Schváleno.

Zpráva ze zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. března 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády

Proces rozšíření Evropské unie: vývoj v roce 2018 a výhled na rok 2019
Předkládá: ministr zahraničních věcí

B. K projednání s rozpravou:

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 189/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
čj. 231/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 421)
čj. 242/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 425)
čj. 243/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
čj. 229/19 - bod 1 Pro informaci schůze vlády 25. 3. 2019
Předkládají: předseda vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila  informací.

6. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 5. dubna 2017 č. 259 ve věci „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a. s., a útlumu  těžebních lokalit“
čj. 240/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 230/19 - bod 16 schůze vlády 25. 3. 2019
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru Republice Severní Makedonie v rámci realizace programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2019
čj. 257/19
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
čj. 244/19
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2018
čj. 241/19
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019–2024
čj. 232/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na schválení Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
čj. 245/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2019
čj. 247/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Oficiální návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Rakouské republice ve dnech 2. až 4. dubna 2019
čj. 252/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 238/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Informace pro členy vlády o průběžném vyhodnocení plnění Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020
čj. 239/19
Předkládá: ministr kultury

3. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2018
čj. 234/19
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace k připravované vertikální spolupráci „Kontejnerové pracoviště centrální ochrany KPCO - modernizace“
čj. 233/19
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Nákup radiostanic RF 7800W“
čj. 237/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie