Tiskové zprávy

10. 6. 2019 15:51

Výsledky jednání vlády 10. června 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
čj. 289/19
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
čj. 426/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 476)
čj. 479/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 405/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 479)
čj. 480/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Zuzany Ožanové, Leo Luzara, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové, Jany Levové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)
čj. 490/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví a úprava pravidel pro poskytování finanční podpory pojištění lesních porostů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
čj. 489/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 484/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Mnohonárodního centra leteckého výcviku (Multinational Aviation Training Centre – MATC)
čj. 483/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 70)
čj. 470/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2018
čj. 458/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018
čj. 488/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Změna usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 283 o významných kulturních a sportovních akcí s podporou státu
čj. 503/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Společný prodej akcií a pohledávek finančních věřitelů VIPAP VIDEM KRŠKO d. d.
čj. 473/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2020–2022 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla pro čerpání finančních prostředků
čj. 463/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Řád Bílého lva in memoriam
čj. 461/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Jmenování místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
čj. 465/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh Statutu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
čj. 486/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na jmenování členek a členů Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
čj. 487/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2018
čj. 488/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Oficiální návštěva předsedy vlády v Republice Severní Makedonie ve dnech 10. a 11. června 2019
čj. 475/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Účast náměstka pro řízení sekce ekonomicko-provozní Ministerstva zahraničních věcí v zastoupení ministra zahraničních věcí na inauguraci prezidenta Nigerijské federativní republiky Muhammadu Buhariho v Abuji ve dnech 10. až 13. června 2019
čj. 468/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pracovní návštěva prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Kosovské republiky Behgjeta Pacolliho v České republice ve dnech 13. a 14. června 2019
čj. 467/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Maďarsku ve dnech 14.–16. května 2019
čj. 471/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu – Velká pardubická steeplechase
čj. 476/19
Předkládá: ministr zemědělství

2. Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022
čj. 464/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2018
čj. 481/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

4. Zpráva za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv
čj. 485/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci České republiky v roce 2018
čj. 472/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace o průběhu a výsledcích 25. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 9.–12. října 2018
čj. 460/19
Předkládá: ministr dopravy

7. Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společnostmi skupiny NWR“
čj. 462/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o veřejné zakázce „Výroba stabilizátorů a provedení revize 120mm min“
čj. 482/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie