Tiskové zprávy

14. 11. 2018 8:06

Výsledky jednání vlády 14. listopadu 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

Ústní informace členů vlády o evropské agendě

B. K projednání s rozpravou

1. Informace vlády ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR ke Globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci
čj. 952/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

2. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019
čj. 953/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2018
čj. 933/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

4. Souhrnná analytická zpráva, výstup Fáze I. projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu
čj. 891/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019
čj. 954/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

14. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády
čj. 962/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Pracovní návštěva předsedy vlády v Belgickém království dne 16. listopadu 2018
čj. 964/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví
čj. 975/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Metodika 2017+ dopracovaná do podoby požadovaného detailu pro kompletní hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol
čj. 949/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy

6. Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2018 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
čj. 950/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
čj. 948/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Zimní evropský olympijský festival mládeže 2019
čj. 947/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí
čj. 942/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na obeslání 24. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 14. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a třetí části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (2.–14. prosince 2018, Katovice, Polsko)
čj. 945/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

11. Návrh na obeslání 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Durban, Jihoafrická republika, 4.–8. prosince 2018)
čj. 941/18
Předkládají:  místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věc
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Uskutečnění státní návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana ve Státu Izrael ve dnech 25. až 28. listopadu 2018
čj. 944/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Pétera Szijjárta v České republice dne 16. listopadu 2018
čj. 943/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2017
čj. 890/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Informace pro vládu České republiky k veřejné zakázce na zabezpečení provozuschopnosti páteřní optické sítě Ministerstva vnitra České republiky, která má být zadána § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 904/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 946/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o veřejné zakázce „Pozáruční servis systémů zabezpečení informací C2 VzS“
čj. 931/18
Předkládá: ministr obrany

5. Informace k připravovaným veřejným zakázkám v projektu CzechELib – 2019
čj. 951/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Zpráva o trendech vybraných rizik implementace programů 2014-2020 v roce 2018
čj. 963/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie