Tiskové zprávy

15. 2. 2017 15:00

Výsledky jednání vlády 15. února 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Výbor pro Evropskou unii

I/ Ke schválení
1. Postup České republiky v případě ustanovení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) v režimu tzv. posílené spolupráce
Předkládá: ministr spravedlnosti Robert Pelikán
Výsledek jednání: Schváleno

II/ Pro informaci
1. Poziční východiska České republiky pro jednání se Spojeným královstvím
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

2. Souhrnná zpráva o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU za rok 2016
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

B. K projednání s rozpravou:

1. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
čj. 79/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: Odloženo

2. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
čj. 1708/16
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno s úpravou

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
čj. 1429/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: Schváleno

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 46/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno

5. Návrh nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
čj. 70/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
čj. 71/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno

7. Materiál Aliance Společnost 4.0
čj. 132/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno

8. Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
čj. 84/17 - bod 6 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Vláda vzala nominaci na vědomí.

9. Jmenování předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
čj. 135/17 - bod 22 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: Schváleno

10. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 105/17 - bod 15 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Odloženo

11. Informace o aktuální situaci systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování a návrh dalších opatření
čj. 115/17 - bod 11 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu   
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

12. Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.
čj. 110/17 - bod 10 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Odloženo

13. Informace k vyskladnění munice z areálu muničního skladu Květná a stav úhrad za skladování
čj. 43/17 - bod 13 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr obrany  
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

14. Informace o postupu prací při plnění úkolů uvedených v bodě 1 až 3 usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. srpna 2015
čj. 91/17 - bod 21 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr dopravy 
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

15. Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti
čj. 130/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno

16. Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2018 k „Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“
čj. 143/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Přerušeno do příštího jednání

17. Koncepce podpory udržení a rozvoje vojenských tradic v letech 2019–2024
čj. 145/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno

18. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu  
čj. 141/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: Schváleno

23. Zpráva k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a. s.
čj. 154/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Přerušeno

25. Informace o účasti členů vlády na ústních interpelacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za rok 2016
čj. 134/17
Předkládá: předseda vlády 
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

26. Informace o stavu přípravy dálnice D35 v Pardubickém kraji
čj. 128/17
Předkládá: ministr dopravy 
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

C. K projednání bez rozpravy:

19. Návrh na přijetí změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016, a na ratifikaci Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu
čj. 133/17
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

20. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, v zastoupení předsedy vlády, ve Státu Izrael ve dnech 1. až 3. března 2017
čj. 136/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

21. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 34. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 28. února 2017
čj. 118/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

22. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 53. bezpečnostní konferenci v Mnichově v termínu 17.–19. února 2017
čj. 138/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

24. Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
čj. 100/17 - bod 17 schůze vlády 8. 2. 2017
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2017)
čj. 127/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2016
čj. 126/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2016
čj. 123/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Analýza aktuálního a očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické politice s podrobnou analýzou potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050
čj. 129/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
čj. 122/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 16. ledna 2017 v Bruselu
čj. 137/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Zpráva o náběhu zkoušky z matematiky jako povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky
čj. 146/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

8. Statistiky v rámci JŘBU v letech 2013 až 2016
čj. 156/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Bod jednání byl odložen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie