Tiskové zprávy

16. 5. 2018 11:15

Výsledky jednání vlády 16. května 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

1. Mandát na summit EU-západní Balkán ve dnech 16. a 17. května 2018 v Sofii
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise k politice rozšíření EU
Předkládá: 2. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona o zajištění právní pomoci a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o právní pomoci) (sněmovní tisk č. 152)
čj. 377/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

2. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)
čj. 378/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

3. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)
čj. 379/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

4. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2018 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany
čj. 357/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh na finanční příspěvek České republiky na podporu Společné síly G5 Sahel
čj. 363/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Situační zpráva o stavu plnění opatření (doplňující dokument ke Strategii správy radiového spektra ze dne 3. června 2015)
čj. 849/17 – bod 24 schůze vlády 3. 1. 2018
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. O schválení postupu dle zákona č. 92/1992 Sb. ve věci společnosti Český Aeroholding, a. s., a souhlas s vnitrostátní fúzí
čj. 373/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 61)
čj. 367/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2
čj. 355/18
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA
čj. 386/18
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 se střednědobým výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025
čj. 384/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Investiční úvěry Zemědělec
čj. 348/18 – bod 9 schůze vlády 9. 5. 2018
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Přistoupení České republiky do European Centre of Excellence pro boj s hybridními hrozbami v Helsinkách
čj. 403/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2018
čj. 365/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017
čj. 364/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017
čj. 374/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Spojená 5. a 6. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte
čj. 360/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2018 č. 42 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách
čj. 369/18
Předkládá: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na přijetí změn článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
čj. 383/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Účast předsedy vlády České republiky na Summitu EU a zemí západního Balkánu v Sofii dne 16. - 17. května 2018
čj. 382/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě ve dnech 17. – 19. května 2018 a na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Vídni dne 18. května 2018
čj. 381/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Finské republice ve dnech 20. - 21. května 2018
čj. 362/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na mezinárodní bezpečnostní konferenci v Bratislavě ve dnech 17. – 19. května 2018
čj. 361/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Šrí Lanky Tilaka Marapany v České republice ve dnech 16. - 18. května 2018
čj. 380/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2017, identifikační číslo programu 115 280
čj. 368/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

2. Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK
čj. 371/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích obecních úřadů obcí s rozšířenou působností mezi Ministerstvem dopravy a CENDISem, s. p.
čj. 371/18
Předkládá: ministr dopravy

4. Hodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2016
čj. 385/18
Předkládá: předseda vlády

5. Informace o projednávání návrhu novely zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 390/18
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie