Tiskové zprávy

16. 10. 2020 17:46

Výsledky jednání vlády 16. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
čj. 1235/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví
čj. 1240/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Krizové opatření o změně pracovní povinnosti studentů
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Krizové opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek + čestné prohlášení
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím nového dotačního programu pro oblast potravinářství s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství
čj. 1238/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 – „OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ
čj. 1242/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čj. 1237/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1239/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Novela zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
čj. 1241/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter