Tiskové zprávy

16. 9. 2019 17:39

Výsledky jednání vlády 16. září 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 790/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-2022
čj. 775/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy
čj. 663/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
čj. 810/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 568)
čj. 811/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 569)
čj. 812/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Národní akční plán pro chytré sítě 2019–2030 (Aktualizace NAP SG)
čj. 804/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018
čj. 805/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29. 3. 2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11. 1. 2019
čj. 807/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
čj. 813/19
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Heiko Maase v České republice dne 30. září 2019
čj. 828/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Pracovní návštěva předsedy vlády Finské republiky Antti Rinneho v České republice ve dnech 29.–30. září 2019
čj. 832/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace k aktuálnímu stavu přípravy dopravního napojení strategické průmyslové zóny Bochoř
čj. 814/19
Předkládá: ministr dopravy

2. Výroční zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 2018
čj. 815/19
Předkládá: ministr dopravy

3. Informace o veřejné zakázce „Modernizace nasaditelných prostředků HMSl Oblak, Blesk – 2. část“
čj. 801/19
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Životní cyklus kompletů RBS-70“
čj. 808/19
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Dodávka komponent pro průzkumný komplet LOV-Pz“
čj. 809/19
Předkládá: ministr obrany

6. Žádost Karlovarského kraje o technickou asistenci z úrovně Evropské komise
čj. 829/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter