Tiskové zprávy

21. 2. 2018 14:31

Výsledky jednání vlády 21. února 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

1. Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád členských zemí EU dne 23. února 2018 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Návrh finančního příspěvku ČR pro skupinu zemí G5 Sahel v souvislosti s účastí předsedy vlády Andreje Babiše na mezinárodní konferenci na vysoké úrovni k Sahelu dne 23. února 2018 v Bruselu
Předkládají: ministryně obrany Karla Šlechtová, 2. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický, ministr vnitra Lubomír Metnar
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 64/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čj. 61/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Věcný záměr zákona o lobbingu
čj. 1099/17
Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda záměr schválila.

4. Návrh poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61)
čj. 125/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

5. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 65)
čj. 126/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

6. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 70)
čj. 127/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

7. Vyjádření České republiky k doporučením obsaženým ve zprávě pracovní skupiny k Universálnímu periodickému přezkumu
čj. 116/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Sledování vývoje předpokládaného použití rozpočtových prostředků
čj. 145/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

  •  
C. K projednání bez rozpravy:

8. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání neformální Evropské rady dne 23. února 2018 v Bruselu
čj. 119/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 26. - 27. února 2018 a jednání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Střední Asie v Budapešti dne 27. února 2018
čj. 123/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2017
čj. 128/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2017
čj. 130/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 120/18
Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o průběhu a výsledcích 37. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) (5.–8. prosince 2017, Štrasburk, Francie)
čj. 114/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na odvolání členky předsednictva Grantové agentury České republiky
čj. 129/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníka člena Státní volební komise
čj. 113/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
čj. 122/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna strojů a.s.
čj. 115/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh účasti delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Austrálie dne 22. února 2018 v Maďarsku
143/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci I/2018
čj. 112/18
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.-3. čtvrtletí 2017
čj. 117/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. ledna 2018
čj. 110/18
Předkládá: ministr vnitra
Tento bod jednání byl odložen.

4. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 124/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

5. Zpráva o plnění nápravných opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/04 „Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví“
čj. 111/18
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstra-nění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
čj. 121/18
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter