Tiskové zprávy

22. 6. 2018 12:28

Výsledky jednání vlády 22. června 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Leo Luzara, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 180)
čj. 480/18 - bod 16 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

3. Návrh poslance Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 181)
čj. 481/18 - bod 17 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Dominika Feriho, Radky Maxové, Jana Bauera, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Pavly Golasowské, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 182)
čj. 482/18 - bod 18 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 201)
čj. 519/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila kladné stanovisko.

6. Základní principy koordinace příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022
čj. 491/18 – bod 20 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Závěry a úkoly z 9. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku a roční zpráva Stálého výboru pro jadernou energetiku za rok 2017
čj. 490/18 - bod 21 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2018
čj. 511/18 - bod 24 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Režimy za účelem efektivního a cíleného příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky – Režim ostatní státy – rozšíření o Srbsko
čj. 515/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)
čj. 303/18 - bod 6 schůze vlády 23. 4. 2018
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017
čj. 503/18 - bod 9 pro informaci schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Energetického regulačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

12. Střednědobý plán
čj. 448/18 - bod 39 schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Strategie rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022
čj. 466/18 – bod 1 Pro informaci schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

14. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 424/18 – bod 2 Pro informaci schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

15. Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2017
čj. 477/18 - bod 7 pro informaci schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

16. Informace o průběhu realizace projektu velké výzkumné infrastruktury JHR-CZ
čj. 502/18 - bod 11 pro informaci schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

17. Podpora a rozvoj Informačního systému stanic technické kontroly
čj. 495/18 - bod 14 pro informaci schůze vlády 19. 6. 2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2017 čj. 513/18      
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Poskytnutí dobrovolného dodatečného příspěvku Skupině států proti korupci (GRECO) z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
čj. 520/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2018
čj. 524/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na obeslání 6. výročního zasedání Globálního fondu životního prostředí (27.–28. června 2018, Da Nang, Vietnam)
čj. 522/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice dne 30. 6. 2018
čj. 523/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na vyslání delegace ČR a zásady postupu delegace ČR vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summitu NATO v Bruselu ve dnech 11.–12. července 2018
čj. 530/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Lucemburském velkovévodství dne 27. 6. 2018
čj. 531/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 20172022
čj. 516/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020 za rok 2017
čj. 518/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie