Tiskové zprávy

24. 6. 2019 13:57

Výsledky jednání vlády 24. června 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022
čj. 478/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Věcný záměr stavebního zákona
čj. 393/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

3. Zpráva o plnění programového prohlášení vlády
čj. 540/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 8. července.

4. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 491)
čj. 536/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 493)
čj. 537/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

6. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2019 a 1. srpna 2019
čj. 539/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 419/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 562/19
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Plán podpory pro Balet Praha, o.p.s., pro roky 2019-2021
čj. 561/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Pracovní cesta předsedy vlády do Spolkové republiky Německo ve dnech
24.–25. června 2019
čj. 538/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro Informaci
* * *
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie