Tiskové zprávy

24. 10. 2018 10:44

Výsledky jednání vlády 24. října 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 704/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 788/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 290)
čj. 874/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 291)
čj. 875/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

5. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka, Olgy Richterové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. (sněmovní tisk č. 293)
čj. 876/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

7. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018
čj. 862/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2018
čj. 870/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek  č. 51)
čj. 863/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Účast zahraničních hostů na oslavách 100. výročí vzniku Československa ve dnech 26.–28. října 2018
čj. 896/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na vytvoření dotačního titulu pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2018
čj. 883/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2018
čj. 873/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh ke složení Bezpečnostní rady státu
čj. 879/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
čj. 880/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK
čj. 872/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchod
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

13. Návrh na zrušení usnesení vlády ČR ze dne 4. 2. 2004 č. 114 + P k informaci o počtu zbytkových státních podniků ke dni 30. června 2003 a k postupu ukončování jejich činnosti
čj. 877/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Lesy České republiky, s. p. do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 888/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k návrhům veřejné ochránkyně práv na úpravu postupů při přezkumu didaktických testů společné části maturitní zkoušky prováděného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 869/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 – září 2018
čj. 867/18
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Veřejná zakázka „Munice 84 mm pro ruční protitankovou zbraň Carl Gustaf (CG)“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 871/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter